Women's Studies International

Women’s Studies International คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับสตรีศึกษา และการวิจัยด้านสตรีนิยม นำเสนอการจัดทำดัชนี และสาระสังเขปสำหรับสิ่งพิมพ์หลายร้อยรายการ นับเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับหลากหลายสาขาวิชา ในที่นี้รวมถึงสังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมนุษยศาสตร์  

ขอราคา
header icon

ภาพรวม

สาขาวิชา : LGBT และ เพศศึกษา
เหมาะสำหรับ : ห้องสมุดวิชาการ

รายการเนื้อหา (Title List):
ความครอบคลุม: Excel | HTML

เนื้อหารวมถึง

  • การจัดทำดัชนี และบทคัดย่อจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 810 รายการ
  • บันทึกมากกว่า 1 ล้านรายการ  
  • ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1881 ถึงปัจจุบัน

ทรัพยากรที่มีค่าสำหรับหลากหลายสาขาวิชา

Women's Studies International มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อสำหรับแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ วารสาร จดหมายข่าว แถลงการณ์ หนังสือ บทของหนังสือ รายงาน วิทยานิพนธ์ และวรรณกรรม

คุณอาจสนใจ: