วัฒนธรรมของเรา

ที่ EBSCO เราเชื่อว่าเราทุกคนคือ ภาพสะท้อน, เราฟัง เราเรียนรู้ และเราปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งนี้คือวัฒนธรรมที่เราเชื่อมั่น วัฒนธรรมของเราถูกสร้างขึ้นโดยวิธีที่เราแสดงต่อกันและกัน และจากวิธีการที่เราทำงานร่วมกัน สิ่งนี้สะท้อนว่าเราเป็นใคร และทำให้เราเป็นตัวของตัวเอง

Image

วิธีที่เราแสดงออกซึ่งกันและกัน

เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า และมุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยการสื่อสารแบบเปิด การตัดสินใจตามข้อเท็จจริง และการมีความรับผิดชอบ

 • ความฉลาดทางอารมณ์ — เรามีความตระหนักในตนเอง และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • แรงขับเคลื่อน — เราทำเต็มที่ในทุกสิ่งที่ทำ ไม่ว่างานจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน
 • ทัศนคติเชิงบวก — เราคือน้ำเพียงครึ่งแก้วที่พร้อมจะเรียนรู้
 • ความกระตือรือร้น — เราดำเนินการด้วยความคิดแบบเติบโต และแสวงหาอย่างกระตือรือร้น ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจ
 • การตัดสินที่ดี — เราทำการบ้าน และทำการสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผล

เราทำงานร่วมกันอย่างไร

ความไว้วางใจ และความเคารพ

เราถือว่าพนักงานของเราดีที่สุด และทุกคนตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ความหลากหลาย และการยอมรับ

เราเข้าใจดีว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตระหนัก และเห็นคุณค่าในความแตกต่าง เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำงานร่วมกัน

เราชนะเป็นทีม ไม่ใช่ในฐานะบุคคล

การสื่อสารแบบเปิด

เราแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบ

เรามีความรับผิดชอบต่อการเลือก และการกระทำของเรา

Image

ความยืดหยุ่นในการทำงาน

เรามอบความยืดหยุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ในขณะที่สร้างสมดุลระหว่างความต้องการทางธุรกิจ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา รวมถึงการรักษาวัฒนธรรมของเรา รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดของเรามีประโยชน์มากมาย ซึ่งบางส่วนได้แก่:

 • ช่วยให้พนักงานส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ขยายขอบเขตการเข้าถึงของเราในการสรรหา และว่าจ้างผู้มีความสามารถชั้นนำที่หลากหลาย — สถานที่ทำงานมีความยืดหยุ่น
 • ลดเวลาการเดินทางของหลายๆ คน และเพิ่มโอกาสในการใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนฝูง และตัวเองมากขึ้น
 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบุคคลและบริษัท ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน — เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ผลิตภาพของบุคคลและบริษัทนั้นดีขึ้นเมื่อทำงานนอกสถานที่

สนใจเข้าร่วมกับเรา? ค้นหาตำแหน่งว่างที่ EBSCO

Image

Together We Give Back

ที่ EBSCO การตอบแทนชุมชนนับเป็นส่วนหนึ่งของเรา ภารกิจการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กรเราคือการเสริมสร้างการเติบโต และ รองรับความต้องการของผู้คน และ ชุมชน ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้นำ และ โอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

EBSCO มีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนที่ดีขึ้น ผ่านการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เราเป็นพันธมิตรกับองค์กรการกุศลท้องถิ่น โรงเรียน และ องค์กรอื่นๆมากกว่า 30 แห่งโดยมุ่งเน้นด้านการวิจัย เทคโนโลยี การศึกษา และ สิ่งแวดล้อม

เราทราบดีว่าการเป็นอาสาสมัคร และ การให้คืน ก็สำคัญต่อพนักงานของเราเช่นกัน เราภูมิใจที่จะเสนอการลาแบบได้รับเงินปกติให้แก่พนักงานทุกคนในสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการเป็นอาสาสมัครของพวกเขา

Image
Image

โครงการห้องสมุดชุมชนของเรา

EBSCO อุทิศตนเพื่อสนับสนุนอนาคตของห้องสมุด และเรามีส่วนร่วมในชุมชนห้องสมุดในหลาย ๆ ด้าน เช่น:

Image

ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของ EBSCO คือการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัท และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน โครงการสำคัญในบริษัทจำนวนหนึ่ง ช่วยเสริมสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเราสนับสนุนความรับผิดชอบส่วนบุคคลผ่านการส่งเสริม และการศึกษาที่บริษัทสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ความคิดริเริ่มเหล่านี้รวมถึง:

 • โปรแกรม EBSCO Solar
 • การนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในสำนักงานที่ Ipswich ของเรา
 • แนวทางปฏิบัติในการสร้างความยั่งยืนในสำนักงานที่ Birmingham
 • โครงการลด และบริจาคของเสียอย่างครอบคลุม
 • ฐานข้อมูล GreenFILE ที่ใช้ได้ฟรี
 • การสนับสนุน SolarSPELL ที่ซึ่งช่วยให้โรงเรียนในประเทศกำลังพัฒนา เข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาผ่าน WiFi ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Green Team ที่นำโดยพนักงานของ EBSCO ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ EBSCO ในฐานะบริษัท และเพิ่มการรับรู้ถึงความคิดริเริ่ม และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานในฐานะบุคคลทั่วไป

ภาพถ่ายเครื่องรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งโดย Athens Regional Library System โดยได้รับทุนจาก EBSCO Solar

Image