LGBT และ เพศศึกษา

ฐานข้อมูลการวิจัย

Academic Search Ultimate   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยทางวิชาการ Academic Search Ultimate นำเสนอคอลเลคชันวารสารฉบับเต็มที่มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และวารสารจำนวนมากซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี ในดัชนีการอ้างอิงชั้นนำต่างๆ

LGBTQ+ Life

LGBTQ+ Life คือดัชนีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ LGBTQ+ มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อสำหรับสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ LGBTQ+ หลายร้อยรายการ ประกอบกับแหล่งข้อมูลหลักที่สำคัญในอดีต รวมถึงเอกสาร นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ต่างๆ

APA PsycInfo

ฐานข้อมูลนี้เป็นแหล่งข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสุขภาพจิตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดทำโดย American Psychological Association, นับเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการสืบค้นงานวิจัยทางวิชาการระดับโลก