รับการติดต่อ

ติดต่อกับทีมขายเพื่อขอราคา หรือสาธิตการใช้งาน

หากคุณ ไม่ใช่ ผู้ติดต่อจัดซื้อสำหรับสถาบันหรือองค์กร กรุณาส่งต่อไปยังบุคคลที่รับผิดชอบในด้านนั้น ขอบคุณ

เราขอขอบคุณที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา! โดนส่วนมากแล้ว EBSCO จะทำงานโดยตรงกับธุรกิจ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และห้องสมุดสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลการวิจัยอันมีค่า การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา มีให้ผ่านการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ทำการบอกรับเท่านั้น

เราขอแนะนำให้คุณติดต่อห้องสมุดท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเพื่อช่วยแนะนำคุณในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถติดต่อพวกเขาโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือไปที่หน้า Find My Organization เพื่อดูว่าองค์กร/บริษัทนั้นๆ เป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากร EBSCO หรือไม่

By submitting this form, you acknowledge that EBSCO Information Services will collect and process your personal information in accordance with its Privacy Policy, including the categories and purposes of use for such information as described here.

ข้อมูลการติดต่อดูที่ตั้งสำนักงานทั้งหมดของเรา