ทรัพยากรสำหรับห้องสมุดสาธารณะ

ค้นหาคู่มือ วิดีโอ เอกสารไวท์เปเปอร์ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับห้องสมุดสาธารณะได้ฟรี

Showing 1 to 11 of 11 resources

Sign up for the EBSCO Newsletter for Public Libraries