EBSCO ve Açık Erişim

Image

Kaliteli açık erişim araştırmasını teşvik etme taahhüdü

Açık erişim, akademik araştırma ve yayıncılık ortamını değiştirmektedir. Araştırmacılara mevcut en iyi akademik içeriği sunma hedefimiz ise değişmemektedir. Daha fazla açık erişim dergi yayımlanmaya başladıkça ve birçok dergi açık erişime geçtikçe, bu başlıkların EBSCO veri tabanlarına dahil edilmesi düşünülmektedir.

Açık erişim dergilerin EBSCO Discovery Service (EDS) ve EBSCOhost'ta indekslenmesi ve dergilere bağlantılar sağlanması ile araştırmacılar, tüm konu alanlarındaki hakemli araştırmalara erişebilirler. EBSCO'nun Açık Erişim e-Kitap Koleksiyonu, araştırmacılara EBSCOhost veya EDS aracılığıyla yüzlerce konu alanında binlerce açık erişim e-kitap başlığına erişme olanağı sağlar.

Quote

EBSCO [Directory of Open Access Journals]'ı her sene cömert bağışlarla desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda DOAJ'a EBSCO Discovery Service ve EBSCOhost platformları ile diğer çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme sağlıyor. EBSCO'nun hem açık erişime hem de açık kaynaklara verdiği güçlü destek onları dünya çapındaki kütüphane sağlayıcıları arasında benzersiz kılıyor.

— Lars Bjørnshauge, Managing Director
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO araştırmacıların açık erişim içeriği bulmalarına nasıl yardımcı olur?

Metadata

Açık erişim dergileri için özetler, konu indeksleme ve metadata sağlama

Bağlantılar

En tanıdık araştırma platformu olan EBSCO veri tabanlarından açık erişim içeriğe bağlantılar sağlama  

Arama

EDS ve EBSCOhost'taki dergilerin yanı sıra açık erişim dergileri taranabilir hale getirme

Image

Yağmacı yayıncılarla mücadele

Yağmacı açık erişim dergiler mevcuttur. Bu nedenle, veri tabanlarımıza herhangi bir açık erişim dergisini dahil etmeden önce, EBSCO, ilgi ve kaliteyi belirlemek için Web of Science ve Scopus gibi en iyi atıf indekslerine ve APA PsycInfo ve SciFinder gibi konu indekslerine başvurur. Konu uzmanlarımız, yağmacı yayıncı listelerini ve sektör bilgilerini düzenli olarak takip etmektedir.

En iyi çabalarımıza rağmen eklenmiş olabilecek aldatıcı içeriği kaldırmak için uyarılara güveniyoruz ve tüm bu uyarılar için müteşekkiriz. Endişeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Image