EBSCO ve Açık Erişim

Image
open access in eds illustration

Kaliteli açık erişim araştırmasını teşvik etme taahhüdü

Açık erişim, akademik araştırma ve yayıncılık ortamını değiştirmektedir. Araştırmacılara mevcut en iyi akademik içeriği sunma hedefimiz ise değişmemektedir. Daha fazla açık erişim dergi yayımlanmaya başladıkça ve birçok dergi açık erişime geçtikçe, bu başlıkların EBSCO veri tabanlarına dahil edilmesi düşünülmektedir.

Açık erişim dergilerin EBSCO Discovery Service (EDS) ve EBSCOhost'ta indekslenmesi ve dergilere bağlantılar sağlanması ile araştırmacılar, tüm konu alanlarındaki hakemli araştırmalara erişebilirler.

Quote

EBSCO [Directory of Open Access Journals]'ı her sene cömert bağışlarla desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda DOAJ'a EBSCO Discovery Service ve EBSCOhost platformları ile diğer çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme sağlıyor. EBSCO'nun hem açık erişime hem de açık kaynaklara verdiği güçlü destek onları dünya çapındaki kütüphane sağlayıcıları arasında benzersiz kılıyor.

— Lars Bjørnshauge, Managing Director
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO araştırmacıların açık erişim içeriği bulmalarına nasıl yardımcı olur?

paper pencil icon mblue

Metadata

Açık erişim dergileri için özetler, konu indeksleme ve metadata sağlama

cursor click icon mblue

Bağlantılar

En tanıdık araştırma platformu olan EBSCO veri tabanlarından açık erişim içeriğe bağlantılar sağlama  

search box icon mblue

Arama

EDS ve EBSCOhost'taki dergilerin yanı sıra açık erişim dergileri taranabilir hale getirme

Image
open access combating predatory publishers illustration

Yağmacı yayıncılarla mücadele

Yağmacı açık erişim dergiler mevcuttur. Bu nedenle EBSCO, herhangi bir açık erişim dergiyi veri tabanlarımıza eklemeden önce, derginin düzeyini ve kalitesini belirlemek için Web of Science ve Scopus gibi otorite atıf dizinlerine ve PsycINFO ve SciFinder gibi konu indekslerine başvurmaktadır. Konu uzmanlarımız, yağmacı yayıncı listelerini ve sektör bilgilerini düzenli olarak takip etmektedir.

En iyi çabalarımıza rağmen eklenmiş olabilecek aldatıcı içeriği kaldırmak için uyarılara güveniyoruz ve tüm bu uyarılar için müteşekkiriz. Endişeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Image
open access combating predatory publishers illustration