EBSCO i zasoby otwarte

Image

Zaangażowanie w promowanie wysokiej jakości zasobów w zakresie otwartego dostępu

Otwarty dostęp zmienia krajobraz akademickich badań i wydawnictw. Nasz cel pozostaje ten sam - zapewnić naukowcom dostęp do najlepszych dostępnych treści naukowych. W związku z tym, że publikowanych jest coraz więcej czasopism w dostępie otwartym, a wiele przechodzi na otwarty dostęp, rozważa się włączenie tych tytułów do baz danych EBSCO.

Dzięki indeksowaniu i łączeniu z czasopismami o otwartym dostępie w EBSCO Discovery Service (EDS) i EBSCOhost, naukowcy uzyskują dostęp do istotnych, recenzowanych badań we wszystkich dziedzinach. Kolekcja EBSCO Open Access eBook Collection umożliwia naukowcom dostęp do tysięcy tytułów ebooków z setek dziedzin/tematów za pośrednictwem EBSCOhost lub EDS.

Quote

EBSCO nie tylko hojnie wspiera [Katalog czasopism Open Access] każdego roku sponsoringiem finansowym, ale także generuje znacznie więcej odniesień do DOAJ za pomocą EBSCO Discovery Service i platformy EBSCOhost niż jakakolwiek inna platforma internetowa. Szerokie wsparcie EBSCO dla otwartego dostępu i open source jest wyjątkowe wśród dostawców usług bibliotecznych na całym świecie.

— Lars Bjørnshauge, Dyrektor Zarządzający
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Jak EBSCO pomaga naukowcom w znajdowaniu treści w otwartym dostępie

Metadane

Dostarczając abstrakty, indeksowanie tematów i innych metadanych dla czasopism w otwartym dostępie

Linki

Udostępniając linki do treści w otwartym dostępie z baz danych EBSCO, najbardziej znanej platformy badawczej  

Wyszukiwanie

Możliwość wyszukiwania w EDS i EBSCOhost czasopism z dostępem otwartym, na równi z czasopismami tradycyjnymi

Image

Zwalczanie drapieżnych wydawców

Drapieżne czasopisma o otwartym dostępie istnieją. Dlatego przed umieszczeniem czasopisma o otwartym dostępie w naszych bazach danych EBSCO odwołuje się do najważniejszych indeksów cytowań, takich jak Web of Science i Scopus, oraz indeksów tematycznych, takich jak APA PsycInfo i SciFinder, aby określić przydatność i jakość. Nasi eksperci tematyczni regularnie monitorują drapieżne listy wydawców i informacje branżowe, aby zapewnić najwyższą jakość naszych baz.

Polegamy na alertach w celu usunięcia zwodniczych treści, które mogły zostać dodane pomimo naszych najlepszych starań. Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Image