EBSCO i zasoby otwarte

Image
magnifying glass over a search box with open access documents

Zaangażowanie w promowanie wysokiej jakości zasobów w zakresie otwartego dostępu

Otwarty dostęp zmienia krajobraz akademickich badań i wydawnictw. Nasz cel pozostaje ten sam - zapewnić naukowcom dostęp do najlepszych dostępnych treści naukowych. W związku z tym, że publikowanych jest coraz więcej czasopism w dostępie otwartym, a wiele przechodzi na otwarty dostęp, rozważa się włączenie tych tytułów do baz danych EBSCO.

Dzięki indeksowaniu i łączeniu z czasopismami o otwartym dostępie w EBSCO Discovery Service (EDS) i EBSCOhost, naukowcy uzyskują dostęp do istotnych, recenzowanych badań we wszystkich dziedzinach.

Quote

EBSCO nie tylko wspiera [the Directory of Open Access Journals] hojną darowizną finansową każdego roku, ale także EBSCO Discovery Service i platforma EBSCOhost generują o wiele więcej odniesień do DOAJ niż jakakolwiek inna platforma online. Silne wsparcie ze strony firmy EBSCO zarówno dla otwartego dostępu, jak i otwartego źródła sprawiają, że są one unikalne wśród dostawców bibliotek na całym świecie.

— Lars Bjørnshauge, Dyrektor Zarządzający
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Jak EBSCO pomaga naukowcom w znajdowaniu treści w otwartym dostępie

paper and pencil icon

Metadane

Dostarczając abstrakty, indeksowanie tematów i innych metadanych dla czasopism w otwartym dostępie

cursor clicking icon

Linki

Udostępniając linki do treści w otwartym dostępie z baz danych EBSCO, najbardziej znanej platformy badawczej  

search box icon

Wyszukiwanie

Możliwość wyszukiwania w EDS i EBSCOhost czasopism z dostępem otwartym, na równi z czasopismami tradycyjnymi

Image
rubber stamp and documents with checkmarks

Zwalczanie drapieżnych wydawców

Drapieżne czasopisma o otwartym dostępie istnieją. Dlatego przed włączeniem czasopisma o otwartym dostępie do naszych baz danych, EBSCO odwołuje się do najlepszych indeksów, takich jak Web of Science i Scopus, oraz indeksów tematycznych, takich jak PsycINFO i SciFinder, w celu określenia ich trafności i jakości. Nasi eksperci tematyczni regularnie monitorują drapieżne listy wydawców i informacje branżowe, aby zapewnić najwyższą jakość naszych baz.

Polegamy na alertach w celu usunięcia zwodniczych treści, które mogły zostać dodane pomimo naszych najlepszych starań. Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Image
rubber stamp and documents with checkmarks
Image
two lab technicians looking at a plan

Otwarty dostęp do danych i metod badawczych

Code Ocean i protocols.io wspierają naukowców od początku projektu aż po publikację wyników. Są to otwarte platformy dostępu do kodu, danych i metod. Nie istnieją bariery dostępu, ani obowiązek rejestracji do opublikowanych treści.

Poznaj moduły obliczeniowe na stronie Code Ocean.

Zapoznaj się z opublikowanymi protokołami na stronie protocols.io.