EBSCO a Open Access

Image

Zavázali jsme se podporovat kvalitní open access výzkum

Otevřený přístup mění způsob šíření publikovaných vědeckých informací. Chceme i nadále zajišťovat přístup k nejlepšímu obsahu pro vědecký výzkum. Vzhledem k tomu, že stále více časopisů přechází na open access, jsou tyto zdroje součástí EBSCO databází.

Díky indexaci a prolinkování k open access časopisům v EBSCO Discovery Service (EDS) a EBSCOhost, získají výzkumníci přístup k recenzovanému obsahu napříč obory.  EBSCO Open Access eBook Collection zajišťuje přístup k tisícům e-knih v režimu open access napříč odvětvími prostřednictvím EBSCOhost nebo EDS.

Quote

EBSCO pravidelně finančně podporuje [the Directory of Open Access Journals] . Jejich platformy EBSCO Discovery Service a EBSCOhost poskytují mnohem více referencí do DOAJ než jakákoli jiná platforma. To, jak silně EBSCO podporuje open access a open source řešení, je v porovnání s ostatními dodavateli unikátní.

— Lars Bjørnshauge, Managing Director
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Jak EBSCO pomáhá výzkumníkům najít open access obsah

Metadata

Zajišťujeme abstrakty, předmětovou indexaci a další metadatová pole pro časopisy s otevřeným přístupem

Odkazy

Poskytujeme odkazy na obsah s otevřeným přístupem z EBSCO databází  

Vyhledávání

Vedle vyhledávání obsahu v tradičních časopisech, umožňujeme vyhledávání v open access časopisech a to prostřednictvím EDS a EBSCOhost

Image

Predátorské časopisy

Existují predátorské časopisy s otevřeným přístupem. A proto dříve než zařadíme open access časopis do našich databízí, projdeme přední citační rejstříky, jako jsou Web of Science a Scopus, a předmětové rejstříky, jako jsou APA PsycInfo a SciFinder, abychom posoudili relevanci a kvalitu. Naši odborníci pravidelně sledují predátorské seznamy vydavatelů, abychom se jim vyhnuli.

Budeme rádi, pokud nás budete o zavádějícím obsahu, který může být přes veškeré naše snahy přidán, informovat Kontaktujte nás

Image