การแพทย์

ฐานข้อมูลการวิจัย

Cochrane Collection Plus

คอลเลกชันที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ และผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่รับผิดชอบในการทำวิจัย การสอน การให้ทุน และการบริหารงานในทุกระดับของวิชาชีพการแพทย์

Dentistry & Oral Sciences Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Dentistry & Oral Sciences Source คือฐานข้อมูลการวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ และ นักวิจัยด้านทันตกรรม ประกอบไปด้วยวารสารด้านทันตกรรม และ ช่องปากชั้นนำสำหรับสถาบันที่ให้การศึกษาด้านทันตกรรม และ สถาบันที่เกี่ยวข้อง

Food Science Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Food Science Source คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านการวิจัยของอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบไปด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยรายการ รวมถึงรายงานอุตสาหกรรมอาหาร และ รายงานตลาดมากมาย สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัย การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรม

Global Health

จัดทำโดย CABI, ฐานข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าวรรณกรรมสำคัญจากทุกแหล่งสามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขได้ ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมการสาธารณสุขในทุกด้านทั้งในระดับนานาชาติ และ ระดับชุมชน ตลอดจนเนื้อหาต่างๆจากสาขาชีวการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ อีกมากมาย

MEDLINE with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

MEDLINE with Full Text คือฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีวารสารชีวการแพทย์และสุขภาพชั้นนำฉบับเต็มหลายร้อยรายการที่จัดทำดัชนีใน MEDLINE วารสารหลายฉบับสามารถใช้งานได้โดยไม่มีความล่าช้าของข้อมูล ดังนั้นแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และนักวิจัย จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่มีการตีพิมพ์

APA PsycInfo

ฐานข้อมูลนี้เป็นแหล่งข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสุขภาพจิตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดทำโดย American Psychological Association, นับเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการสืบค้นงานวิจัยทางวิชาการระดับโลก

Rehabilitation & Sports Medicine Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยด้านเวชศาสตร์การกีฬา และกายภาพบำบัด Rehabilitation & Sports Medicine Source นำเสนอวารสารเวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูฉบับเต็ม สิ่งพิมพ์ทางการค้า และนิตยสารต่างๆมากมาย

Scientific & Medical ART Imagebase   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

เหมาะสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีววิทยา และสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase) ประกอบด้วยภาพประกอบทางการแพทย์ ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ ที่ดาวน์โหลดได้

SPORTDiscus with Full Text   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

SPORTDiscus with Full text คือฐานข้อมูลขั้นสุดสำหรับการวิจัยทางการกีฬา และ เวชศาสตร์การกีฬา นำเสนอวารสารด้านเวชศาสตร์การกีฬาฉบับเต็มนับร้อยฉบับ นับเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย สุขภาพ และกีฬา

MEDLINE Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

MEDLINE Complete คือฐานข้อมูลชั้นนำที่มีวารสารชีวการแพทย์และสุขภาพ นำเสนอเนื้อหาฉบับเต็มของวารสารทางการแพทย์ชั้นนำหลายพันรายการ พร้อมการจัดทำดัชนีอย่างครอบคลุม นับเป็นเครื่องมือวิจัยที่จำเป็นสำหรับ แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และนักวิจัย

CINAHL Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ด้วย CINAHL Complete ผู้ใช้สามารถเข้าถึงวารสารฉบับเต็มชั้นนำ เอกสารการดูแลสุขภาพเชิงประจักษ์ บทเรียนสั้น และทรัพยากรอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ ง่ายดาย คุณสามารถใช้เวลาเพียงครู่เดียวเพื่อประเมินว่า CINAHL Complete สามารถให้สิ่งใดได้บ้าง แล้วคุณจะเห็นว่า ทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาล และ สหเวชศาสตร์หลายแสนคนจึงต้องใช้ทรัพยากรนี้

คลังข้อมูลดิจิตอลเชิงประวัติศาสตร์

Global Health Archive

จัดทำโดย CABI, Global Health Archive คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมงานวิจัยด้านสาธารณสุข และชีวการแพทย์ตั้งแต่ปี 1910 ถึงปี 1983 ประกอบด้วยบันทึกหลายแสนรายการจากบทคัดย่อวารสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ โดยให้บริบททางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่างๆ   

คอลเลกชัน eBook

คอลเลกชัน EBSCO eBooks Nursing Subscription Collection

ลดความซับซ้อนของกระบวนการวิจัยสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลและนักศึกษา ด้วยคอลเล็กชัน e-book ที่คัดสรรมาอย่างดี ออกแบบมาเพื่อใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษา นำเสนอตั้งแต่คู่มือทางคลินิก และคู่มือการปฏิบัติเชิงประจักษ์ ไปจนถึงคู่มือที่ใช้ได้จริง และหนังสือที่มีการพัฒนาขึ้นโดยมืออาชีพ, คอลเลกชันนี้ให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการดูแลรักษาอย่างโดดเด่นแก่นักวิจัย

คอลเลกชัน EBSCO eBooks Medical Subscription Collection

นำเสนอ e-book ที่สำคัญทางด้านคลินิก เข้าถึงได้ไม่จำกัด ทุกที่ทุกเวลาแก่แพทย์และนักศึกษา คอลเลคชันการบอกรับนี้มี e-book ที่คัดสรรด้วยมือหลายพันเล่ม ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานพยาบาล ห้องสมุดชีวการแพทย์ และสถาบันการแพทย์-วิชาการต่างๆ