Turizm ve Otelcilik Araştırmaları için Değerli Bir Tam Metin Dergi Veri Tabanı

Hospitality & Tourism Complete, Journal of Hospitality & Tourism Education dahil olmak üzere bu alandaki en iyi dergileri tam metin olarak içerir.Aktif, tam metin, açık erişim olmayan dergi değeri 50,601.06 USD'dır.

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Hospitality & Tourism Complete, titiz bir şekilde derlenen ve indekslenen açık erişim (OA) dergi içeriği sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 78 küresel aktif OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Taranabilir Atıf Bilgileri

Hospitality & Tourism Complete,  taranabilir atıf bilgileri ile 97 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Hospitality & Tourism Complete, 257 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 153'ü hakemlidir.

Konular Arasında:

  • Mutfak sanatları
  • Demografi ve istatistikler
  • Geliştirme ve yatırım
  • Yiyecek ve içecek yönetimi
  • Turizm hukuku
  • Otel yönetimi ve idari uygulama
  • Eğlence ve iş seyahati
  • Pazar eğilimleri
  • Teknoloji
Quote

İyi şekilde yazılmış ve tasarlanmış olan bu veri tabanı, hem araştırmacılar hem de sektördeki profesyoneller için paha biçilmez bir bilgi kaynağıdır ve konuyla ilgili en kapsamlı veri tabanlarından bir tanesidir.

Library Journal