Důležitá plnotextová databáze se zaměřením na cestovní ruch

Hospitality & Tourism Complete obsahuje plné texty nejprestižnějších zdrojů v oboru, včetně Journal of Hospitality & Tourism Education. Prodejní hodnota aktivních plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu je 50 601,06 USD.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Hospitality & Tourism Complete zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 78 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Vyhledatelné citované odkazy

Hospitality & Tourism Complete obsahuje 97 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Hospitality & Tourism Complete zahrnuje 257 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 153 z nich je recenzováno.

Předmětové pokrytí:

  • Kulinářské umění
  • Demografické údaje a statistiky
  • Rozvoj a investice
  • Management potravin a nápojů
  • Směrnice a zákony
  • Hotelový management a administrativa
  • Volný čas a služební cesty
  • Trendy
  • Technologie
Quote

Skvěle napsaná a navržená publikace je neocenitelným zdrojem informací pro výzkumné pracovníky i profesionály v oboru a je jednou z nejobsáhlejších databází na toto téma.

Library Journal