Wartościowa baza pełnotekstowych czasopism do badań nad hotelarstwem i turystyką

Hospitality & Tourism Complete zawiera pełne teksty dla najlepszych czasopism w tej dziedzinie, w tym Journal of Hospitality & Tourism Education.Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism non-open access wynosi 50 601,06 USD.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Hospitality & Tourism Complete zawiera rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism z otwartym dostępem (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 78 aktywnych światowych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Hospitality & Tourism Complete zawiera 97 czasopism z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznymi.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Hospitality & Tourism Complete zawiera 257 aktywnych indeksowanych i abstraktowanych czasopism. 153 z nich jest recenzowanych

Tematy

  • Sztuki kulinarne
  • Dane demograficzne i statystyczne
  • Rozwój i inwestycje
  • Zarządzanie żywnością i napojami
  • Prawo
  • Zarządzanie hotelami i praktyka administracyjna
  • Rekreacja i podróże służbowe
  • Tendencje rynkowe
  • Technologia
Quote

Znakomicie napisane i zaprojektowane źródło informacji zarówno dla naukowców, jak i profesjonalistów z branży i jedna z najbardziej wszechstronnych baz danych na ten temat.

Library Journal