Sustainability Reference Center

Sustainability Reference Center, çevre yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve federal bazda, eyalet bazında ve yerel bazda düzenlemeler dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin tüm yönlerini kapsayan güçlü bir tam metin veri tabanıdır. Tam metin akademik ve popüler dergiler, kitaplar ve ticari yayınların yanı sıra sürdürülebilirlik inisiyatifi yönetimi için uzman analizleri, ölçütler ve en iyi uygulamaları içerir.

Fiyat Alın
header icon

Genel Bakış

Tam Metin

Konu Alanı: Şirketler için Referans Kaynakları
Uygun olduğu kurumlar: Şirketler

Başlık Listesi:
Kapsam: Excel | HTML
Konu: Excel | HTML

İçeriğinde;

 • 500'den fazla tam metin dergi
 • 1.100'den fazla yayın için baştan sonra indeksleme
 • Kapsamlı bir konu terimleri sözlüğünden konu başlıklarıyla 1 milyondan fazla kayıt
 • Ölçütler ve en iyi uygulamalar

Konular arasında:

 • Kurumsal sosyal sorumluluk
 • Çevre yönetimi
 • Federal bazda, eyalet bazında ve yerel bazda düzenlemeler
 • "Yeşil" konular ve girişimler
 • ISO 14000
 • LEED
 • Geri dönüşüm
 • Yenilenebilir enerji
 • Kaynakların korunması
 • Sosyal girişimcilik
 • Sürdürülebilir iş uygulamaları
 • Atık azaltma

Çok çeşitli sürdürülebilirlik konuları hakkında bilgi almak isteyen kişiler için mükemmel bir kaynak.

— T. M. Marini, University of Michigan

Zengin Bilgi Kaynağı ve Çeşitli İçerik Türleri

Sustainability Reference Center  endüstri lideri akademik ve popüler dergiler, kitaplar, ticari yayınlar ve diğer değerli kaynaklar için tam metin erişim sağlar. Buna ek olarak, sürdürülebilirlik inisiyatif yönetiminde dünya çapındaki kaynaklardan seçilen uzman analizlerini, ölçütleri ve en iyi uygulamaları içerir. 

Yönetimsel karar verme ve planlamayı destekleyen Sustainability Reference Center , kullanıcıların sürdürülebilirliğin temel unsurlarını daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur. Görseller, tablolar, çizelgeler ve diğer grafik içerikli tam metin dahil olmak üzere kritik bilgilere hızlı erişim sunar.