Sustainability Reference Center

Sustainability Reference Center je rozsáhlá plnotextová databáze, která se zaměřuje na všechna témata souvisijící s udržitelnosti včetně ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti, směrnic a předpisů. Zahrnuje plnotextové časopisy, knihy, odborné publikace, analýzy a případové studie.

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Plný text

Předmětové pokrytí : Reference z byznysu
Ideální pro: Společnosti

Seznam titulů:
Seznam titulů: Excel | HTML
Tituly dle obsahu: Excel | HTML

Databáze obsahuje:

 • Více než 500 časopisů v plném textu
 • Cover-to-Cover indexace pro více než 1 100 publikací
 • Více než milion záznamů s klíčovými slovy z rozsáhlého tezauru
 • Případové studie

Tématické oblasti:

 • Společenská odpovědnost podniků
 • Správa životního prostředí
 • Federální, státní a místní předpisy
 • „Zelené“ témata a iniciativy
 • ISO 14000
 • LEED
 • Recyklace
 • Obnovitelná energie
 • Ochrana zdrojů
 • Sociální podnikání
 • Udržitelnost v podnikání
 • Snížení odpadu

Vynikající zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o téma udržitelnosti.

— T. M. Marini, University of Michigan

Cenné informace a rozmanitý obsah

Sustainability Reference Center poskytuje plný text pro přední časopisy, knihy, obchodní publikace a další důležité zdroje. Kromě toho zahrnuje odborné analýzy a osvědčené postupy pro správu projektů udržitelnosti.  

Sustainability Reference Center podporuje manažery v jejich rozhodování a plánování. Zároveň pomáhá uživatelům lépe porozumět udržitelnosti. Databáze zajišťuje rychlý přístup k informacím. Obsahuje plné texty k řadě důležitých titulů - včetně snímků, tabulek, diagramů a dalšího grafického obsahu.

Mohlo by vás také zajímat: