Din ve teoloji alanındaki koleksiyonerlerden ve temsilcilerden oluşan bir üyelik birliği olan Atla'dan Global Religious Traditions , öğrencilerin ve araştırmacıların küresel kültürleri ve dinleri daha iyi anlamalarını ve bunları tarihsel bir çerçeve içinde değerlendirmelerini sağlar.

İngilizce, Almanca ve Fransızca'ya tercüme edilmiş kutsal metinleri içerir.Bir dizi kutsal metin orijinal dillerinde, özellikle Sanskritçe, Çince, Japonca ve Tamilce olarak sunulmaktadır.

Konular Arasında:

 • Babilik
 • Bahâîlik
 • Budizm
 • Konfüçyüsçülük
 • Hinduizm
 • Jainizm
 • Yerli Amerikan gelenekleri
 • Şinto
 • Sihizm
 • Spiritüalizm
 • Taoizm
 • Teosofi
 • Yezidilik
 • Zerdüştlük
 • Afrika, Avrupa, Güney Asya ve Doğu Asya'nın kabile ve halk dinleri