Active Full-Text, Non-Open Access Journal Retail Value (USD)
Education Source Ultimate: $531,528.74
Education Source: $378,968.20
Education Research Complete: $338,622.61
Education Full Text: $39,186.13

最大最全面的教育研究数据库

Education Source Ultimate 是全球最大最全面的面向教育学学生、科研人员、专业人士和政策制定者的全文研究型数据库。教育研究的覆盖面横跨所有教育层次,包括从教育评估和教育伦理到教育技术、识字、研究方法等教育专业。

加强对开放获取期刊的曝光

Education Source Ultimate 收录了经过严格筛选且被索引的开放获取 (OA) 期刊,包括 1,149 种全球 OA 期刊,该数字还将持续增长。一旦经过收录验证和认证,这些 OA 期刊将使用高质量的主题索引和复杂、精确的全文链接进行处理。  

注意:EBSCOhost 数据库和 EBSCO 发现服务为 DOAJ 产生的推荐量比任何其他在线平台都要多.

教育全文期刊数据库——全球内容比较

Active Full-Text Journals by Country/Region
澳大利亚和新西兰
加拿大
中欧和东欧
中国
法国、法属比利时和罗曼蒂
德国、奥地利和德国瑞士
意大利和意大利区瑞士
日本
拉丁美洲和加勒比地区
中东和北非
荷兰和佛兰德斯
北欧国家
南亚和东南亚
西班牙
撒哈拉以南非洲
英国和爱尔兰
美国
澳大利亚和新西兰: 80
加拿大: 75
中欧和东欧: 111
中国: 47
法国、法属比利时和罗曼蒂: 20
德国、奥地利和德国瑞士: 126
意大利和意大利区瑞士: 25
日本: 38
拉丁美洲和加勒比地区: 76
中东和北非: 201
荷兰和佛兰德斯: 27
北欧国家: 30
南亚和东南亚: 84
西班牙: 49
撒哈拉以南非洲: 36
英国和爱尔兰: 373
美国: 688
澳大利亚和新西兰: 55
加拿大: 50
中欧和东欧: 54
中国: 16
法国、法属比利时和罗曼蒂: 2
德国、奥地利和德国瑞士: 76
意大利和意大利区瑞士: 7
日本: 3
拉丁美洲和加勒比地区: 43
中东和北非: 60
荷兰和佛兰德斯: 8
北欧国家: 10
南亚和东南亚: 15
西班牙: 25
撒哈拉以南非洲: 9
英国和爱尔兰: 276
美国: 497
澳大利亚和新西兰: 28
加拿大: 23
中欧和东欧: 16
中国: 6
法国、法属比利时和罗曼蒂: 1
德国、奥地利和德国瑞士: 52
意大利和意大利区瑞士: 2
日本: 1
拉丁美洲和加勒比地区: 11
中东和北非: 25
荷兰和佛兰德斯: 7
北欧国家: 2
南亚和东南亚: 7
西班牙: 6
撒哈拉以南非洲: 3
英国和爱尔兰: 228
美国: 345
澳大利亚和新西兰: 5
加拿大: 9
中欧和东欧: 0
中国: 2
法国、法属比利时和罗曼蒂: 1
德国、奥地利和德国瑞士: 32
意大利和意大利区瑞士: 0
日本: 1
拉丁美洲和加勒比地区: 1
中东和北非: 4
荷兰和佛兰德斯: 2
北欧国家: 0
南亚和东南亚: 2
西班牙: 2
撒哈拉以南非洲: 1
英国和爱尔兰: 40
美国: 158

独特的全文期刊

Sociology Source Ultimate 持续收录 1,596 种全文期刊,这些期刊在任何版本的 Academic Search 中都无法获取。

会议论文全文

除了全文期刊外,Education Source Ultimate 还收录 4,400 多篇与教育相关的会议论文全文

视频合辑

Education Source Ultimate 收录了来自SimpleK12的 415 部视频合辑,以提供实用的在线教师培训,以应对不断发展的教育形势。

涵盖的主题包括远程学习入门、虚拟教室教程、在线教育学最佳实践、在线学习软件评论、如何在在线环境中促进同伴关系、针对远程学生的活动和考试等。

可搜索的引用参考文献

Education Source Ultimate 收录 1,179 种具有可搜索引用参考文献的期刊。

最高质量的主题索引

EBSCO 拥有由主题专家策划的优质且最受推崇的学术词汇,涵盖所有学科和主要出版社。

EBSCO 相信通过增强主题精确度 (ESP) 映射打破信息障碍,通过包含自然语言弥合内容和最终用户之间的差距。   

EBSCO 数据库通过文本和视觉主题浏览以及通过 30 多种语言的主题访问点进行信息素养培训来支持所有学习类型。观看视频了解更多

Education Source Ultimate 持续收录 2,747 种索引和摘要类期刊。 其中 2,502 种经过同行评审。

主题包括

 • 成人、职业和职业教育
 • 评量和评估
 • 继续教育
 • 残疾和资优教育
 • 教育管理
 • 小学和幼儿教育
 • 高等教育
 • 教育史
 • 信息和技术
 • 语言和语言学
 • 脱盲标准
 • 数学教育
 • 跨文化/种族教育
 • 音乐教育
 • 阅读与沟通
 • 校园行政管理
 • 科学教育
 • 特殊教育
 • 教师评估
 • 教师和教师教育
 • 教学方法
 • 城市教育
Quote

Přečtěte si celou recenzi v časopise School Library Journal . Tato recenze byla poprvé publikována v časopise School Library Journal v lednu 2024 a je zveřejněna s jejich svolením.

Konferenční příspěvky v plném textu

Kromě plných textů časopisů obsahuje Education Source Ultimate více než 5 380 plných textů konferenčních příspěvků týkajících se vzdělávání.

Video obsah

Education Source Ultimate obsahuje 415 videí od SimpleK12, která poskytují praktická online školení učitelů a zabývají se vývojem vzdělávání.

Součástí obsahu jsou výukové programy pro virtuální učebny, osvědčené postupy v online pedagogice, recenze e-learningových softwarů, návody jak podpořit spolupráci v online prostředí, aktivity a zkoušky pro studenty se vzdáleným přístupem atd.

Vyhledatelné citované odkazy

Education Source Ultimate obsahuje 1 178 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Education Source Ultimate zahrnuje 2 819 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 578 z nich je recenzovaných.

Předmětové pokrytí:

 • Vzdělávání dospělých, kariérní a odborné vzdělávání
 • Posuzování a hodnocení
 • Celoživotní vzdělávání
 • Vzdělávání nadaných a zdravotně postižených
 • Management ve vzdělávání
 • Základní a předškolní vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Historie vzdělávání
 • Informace a technologie
 • Jazyk a lingvistika
 • Standardy gramotnosti
 • Matematické vzdělávání
 • Multikulturní/etnická výchova
 • Hudební výchova
 • Čtení a komunikace
 • Administrativa ve škole
 • Přírodovědné vzdělávání
 • Speciální vzdělávání
 • Hodnocení učitelů
 • Učitelé a vzdělávání učitelů
 • Metody výuky
 • Vzdělávání ve městech