Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Education Source Ultimate: $533,525.12
Education Source: $381,900.44
Education Research Complete: $339,409.51
Education Full Text: $39,675.08

Największa i najbardziej kompleksowa baza danych do badań nad edukacją

Education Source Ultimate to największa na świecie i najbardziej wszechstronna pełnotekstowa baza danych badawczych przeznaczona dla studentów edukacji, badaczy, specjalistów i decydentów.Zasoby koncentrują się na wszystkich poziomach edukacji i obejmują specjalizacje edukacyjne, począwszy od oceny edukacyjnej i etyki edukacyjnej po technologię edukacyjną, alfabetyzację, metodologię badań i więcej.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Education Source Ultimate obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 1149 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Bazy danych czasopism pełnotekstowych z dziedziny edukacji - porównanie treści międzynarodowych

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 81
Kanada: 70
Europa Środkowa i Wschodnia: 106
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 44
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 20
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 124
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 21
Japonia: 35
Ameryka Łacińska i Karaiby: 73
Bliski Wschód i Afryka Północna: 178
Holandia i Flandria: 25
Kraje nordyckie: 30
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 68
Hiszpania: 50
Afryka Subsaharyjska: 31
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 372
Stany Zjednoczone: 685
Australia i Nowa Zelandia: 56
Kanada: 50
Europa Środkowa i Wschodnia: 54
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 16
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 2
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 76
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 7
Japonia: 3
Ameryka Łacińska i Karaiby: 44
Bliski Wschód i Afryka Północna: 60
Holandia i Flandria: 8
Kraje nordyckie: 10
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 15
Hiszpania: 26
Afryka Subsaharyjska: 9
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 275
Stany Zjednoczone: 501
Australia i Nowa Zelandia: 28
Kanada: 23
Europa Środkowa i Wschodnia: 16
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 6
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 1
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 52
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 2
Japonia: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 12
Bliski Wschód i Afryka Północna: 25
Holandia i Flandria: 7
Kraje nordyckie: 2
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 7
Hiszpania: 7
Afryka Subsaharyjska: 3
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 227
Stany Zjednoczone: 348
Australia i Nowa Zelandia: 5
Kanada: 9
Europa Środkowa i Wschodnia: 0
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 2
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 1
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 32
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 0
Japonia: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 1
Bliski Wschód i Afryka Północna: 4
Holandia i Flandria: 2
Kraje nordyckie: 0
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 2
Hiszpania: 3
Afryka Subsaharyjska: 1
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 39
Stany Zjednoczone: 158

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Education Source Ultimate zawiera 1596 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Pełnotekstowe materiały konferencyjne

Oprócz pełnotekstowych czasopism, Education Source Ultimate zawiera ponad 4,400 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych związanych z edukacją.

Kolekcja wideo

Education Source Ultimate zawiera 415 filmów od SimpleK12, które zapewniają praktyczne szkolenia dla nauczycieli online i dotyczą zmieniającego się krajobrazu edukacji.

Tematy obejmują podstawy zdalnego nauczania, samouczki dla wirtualnej klasy, najlepsze praktyki w pedagogice online, recenzje oprogramowania e-learningowego, informacje jak rozwijać relacje rówieśnicze w środowisku online, ćwiczenia i egzaminy dla studentów zdalnych i wiele innych.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Education Source Ultimate zawiera 1,179 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Education Source Ultimate obejmuje 2747 aktywnych indeksowanych czasopism z abstraktami. 2 502 z nich jest recenzowanych.

Tematy

 • Edukacja dorosłych, kariera i kształcenie zawodowe
 • Ocena i ewaluacja
 • Edukacja ustawiczna
 • Niepełnosprawność i edukacja uzdolnionych
 • Zarządzanie oświatą
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Szkolnictwo wyższe
 • Historia edukacji
 • Informacje i technologie
 • Język i językoznawstwo
 • Standardy alfabetyzacji
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja wielokulturowa/etniczna
 • Edukacja muzyczna
 • Czytanie i komunikacja
 • Administracja szkolna
 • Edukacja naukowa
 • Edukacja specjalna
 • Ocena nauczyciela
 • Nauczyciele i kształcenie nauczycieli
 • Metody nauczania
 • Edukacja miejska