Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Education Source Ultimate: $531,528.74
Education Source: $378,968.20
Education Research Complete: $338,622.61
Education Full Text: $39,186.13

Największa i najbardziej kompleksowa baza danych do badań nad edukacją

Education Source Ultimate to największa na świecie i najbardziej wszechstronna pełnotekstowa baza danych badawczych przeznaczona dla studentów edukacji, badaczy, specjalistów i decydentów.Zasoby koncentrują się na wszystkich poziomach edukacji i obejmują specjalizacje edukacyjne, począwszy od oceny edukacyjnej i etyki edukacyjnej po technologię edukacyjną, alfabetyzację, metodologię badań i więcej.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Education Source Ultimate obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 1149 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Bazy danych czasopism pełnotekstowych z dziedziny edukacji - porównanie treści międzynarodowych

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 80
Kanada: 75
Europa Środkowa i Wschodnia: 111
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 47
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 20
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 126
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 25
Japonia: 38
Ameryka Łacińska i Karaiby: 76
Bliski Wschód i Afryka Północna: 201
Holandia i Flandria: 27
Kraje nordyckie: 30
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 84
Hiszpania: 49
Afryka Subsaharyjska: 36
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 373
Stany Zjednoczone: 688
Australia i Nowa Zelandia: 55
Kanada: 50
Europa Środkowa i Wschodnia: 54
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 16
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 2
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 76
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 7
Japonia: 3
Ameryka Łacińska i Karaiby: 43
Bliski Wschód i Afryka Północna: 60
Holandia i Flandria: 8
Kraje nordyckie: 10
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 15
Hiszpania: 25
Afryka Subsaharyjska: 9
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 276
Stany Zjednoczone: 497
Australia i Nowa Zelandia: 28
Kanada: 23
Europa Środkowa i Wschodnia: 16
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 6
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 1
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 52
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 2
Japonia: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 11
Bliski Wschód i Afryka Północna: 25
Holandia i Flandria: 7
Kraje nordyckie: 2
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 7
Hiszpania: 6
Afryka Subsaharyjska: 3
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 228
Stany Zjednoczone: 345
Australia i Nowa Zelandia: 5
Kanada: 9
Europa Środkowa i Wschodnia: 0
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 2
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 1
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 32
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 0
Japonia: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 1
Bliski Wschód i Afryka Północna: 4
Holandia i Flandria: 2
Kraje nordyckie: 0
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 2
Hiszpania: 2
Afryka Subsaharyjska: 1
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 40
Stany Zjednoczone: 158

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Education Source Ultimate zawiera 1596 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Pełnotekstowe materiały konferencyjne

Oprócz pełnotekstowych czasopism, Education Source Ultimate zawiera ponad 4,400 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych związanych z edukacją.

Kolekcja wideo

Education Source Ultimate zawiera 415 filmów od SimpleK12, które zapewniają praktyczne szkolenia dla nauczycieli online i dotyczą zmieniającego się krajobrazu edukacji.

Tematy obejmują podstawy zdalnego nauczania, samouczki dla wirtualnej klasy, najlepsze praktyki w pedagogice online, recenzje oprogramowania e-learningowego, informacje jak rozwijać relacje rówieśnicze w środowisku online, ćwiczenia i egzaminy dla studentów zdalnych i wiele innych.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Education Source Ultimate zawiera 1,179 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Education Source Ultimate obejmuje 2747 aktywnych indeksowanych czasopism z abstraktami. 2 502 z nich jest recenzowanych.

Tematy

 • Edukacja dorosłych, kariera i kształcenie zawodowe
 • Ocena i ewaluacja
 • Edukacja ustawiczna
 • Niepełnosprawność i edukacja uzdolnionych
 • Zarządzanie oświatą
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Szkolnictwo wyższe
 • Historia edukacji
 • Informacje i technologie
 • Język i językoznawstwo
 • Standardy alfabetyzacji
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja wielokulturowa/etniczna
 • Edukacja muzyczna
 • Czytanie i komunikacja
 • Administracja szkolna
 • Edukacja naukowa
 • Edukacja specjalna
 • Ocena nauczyciela
 • Nauczyciele i kształcenie nauczycieli
 • Metody nauczania
 • Edukacja miejska

Přečtěte si celou recenzi v časopise School Library Journal . Tato recenze byla poprvé publikována v časopise School Library Journal v lednu 2024 a je zveřejněna s jejich svolením.

Konferenční příspěvky v plném textu

Kromě plných textů časopisů obsahuje Education Source Ultimate více než 5 380 plných textů konferenčních příspěvků týkajících se vzdělávání.

Video obsah

Education Source Ultimate obsahuje 415 videí od SimpleK12, která poskytují praktická online školení učitelů a zabývají se vývojem vzdělávání.

Součástí obsahu jsou výukové programy pro virtuální učebny, osvědčené postupy v online pedagogice, recenze e-learningových softwarů, návody jak podpořit spolupráci v online prostředí, aktivity a zkoušky pro studenty se vzdáleným přístupem atd.

Vyhledatelné citované odkazy

Education Source Ultimate obsahuje 1 178 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Education Source Ultimate zahrnuje 2 819 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 578 z nich je recenzovaných.

Předmětové pokrytí:

 • Vzdělávání dospělých, kariérní a odborné vzdělávání
 • Posuzování a hodnocení
 • Celoživotní vzdělávání
 • Vzdělávání nadaných a zdravotně postižených
 • Management ve vzdělávání
 • Základní a předškolní vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Historie vzdělávání
 • Informace a technologie
 • Jazyk a lingvistika
 • Standardy gramotnosti
 • Matematické vzdělávání
 • Multikulturní/etnická výchova
 • Hudební výchova
 • Čtení a komunikace
 • Administrativa ve škole
 • Přírodovědné vzdělávání
 • Speciální vzdělávání
 • Hodnocení učitelů
 • Učitelé a vzdělávání učitelů
 • Metody výuky
 • Vzdělávání ve městech