Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Education Source Ultimate: $533,525.12
Education Source: $381,900.44
Education Research Complete: $339,409.51
Education Full Text: $39,675.08

Největší a nejobsáhlejší databáze pro studium pedagogiky

Education Source Ultimate je největší a nejobsáhlejší plnotextová výzkumná databáze na světě určená pro studenty, výzkumné pracovníky, odbornou veřejnost a státní správu. Zahrnuje všechny stupně vzdělávání, různé vzdělávací obory, hodnocení ve vzdělávání, etiky, vzdělávací technologie, gramotnost, metodologii výzkumu a další.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Education Source Ultimate zahrnuje důslednou kurátorskou činnost a indexování časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rozšíření kolekce 1 149 aktivních celosvětových OA časopisů. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Plnotextová databáze časopisů o vzdělávání - mezinárodní srovnání obsahu

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 81
Kanada: 70
Střední a východní Evropa: 106
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 44
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 20
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 124
Itálie a italské Švýcarsko: 21
Japonsko: 35
Latinská Amerika a Karibik: 73
Blízký východ a severní Afrika: 178
Nizozemsko a Flandry: 25
Severské země: 30
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 68
Španělsko: 50
Subsaharská Afrika: 31
Spojené království a Irsko: 372
USA: 685
Austrálie a Nový Zéland: 56
Kanada: 50
Střední a východní Evropa: 54
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 16
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 2
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 76
Itálie a italské Švýcarsko: 7
Japonsko: 3
Latinská Amerika a Karibik: 44
Blízký východ a severní Afrika: 60
Nizozemsko a Flandry: 8
Severské země: 10
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 15
Španělsko: 26
Subsaharská Afrika: 9
Spojené království a Irsko: 275
USA: 501
Austrálie a Nový Zéland: 28
Kanada: 23
Střední a východní Evropa: 16
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 6
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 1
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 52
Itálie a italské Švýcarsko: 2
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 12
Blízký východ a severní Afrika: 25
Nizozemsko a Flandry: 7
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 7
Španělsko: 7
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 227
USA: 348
Austrálie a Nový Zéland: 5
Kanada: 9
Střední a východní Evropa: 0
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 1
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 32
Itálie a italské Švýcarsko: 0
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 1
Blízký východ a severní Afrika: 4
Nizozemsko a Flandry: 2
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 2
Španělsko: 3
Subsaharská Afrika: 1
Spojené království a Irsko: 39
USA: 158

Jedinečné časopisy v plném textu

Education Source Ultimate obsahuje 1 596 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Konferenční příspěvky v plném textu

Vedle časopisů v plném textu obsahuje Education Source Ultimate také více než 4 400 příspěvků z konferencí se zaměřením na oblast vzdělávání.

Video obsah

Education Source Ultimate obsahuje 415 videí od SimpleK12, která poskytují praktická online školení učitelů a zabývají se vývojem vzdělávání.

Součástí obsahu jsou výukové programy pro virtuální učebny, osvědčené postupy v online pedagogice, recenze e-learningových softwarů, návody jak podpořit spolupráci v online prostředí, aktivity a zkoušky pro studenty se vzdáleným přístupem atd.

Vyhledatelné citované odkazy

Education Source Ultimate obsahuje 1 179 časopisů s vyhledatelnými odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Education Source Ultimate zahrnuje 2 747 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 502 z nich je recenzovaných.

Předmětové pokrytí:

 • Vzdělávání dospělých, kariérní a odborné vzdělávání
 • Posuzování a hodnocení
 • Celoživotní vzdělávání
 • Vzdělávání nadaných a zdravotně postižených
 • Management ve vzdělávání
 • Základní a předškolní vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Historie vzdělávání
 • Informace a technologie
 • Jazyk a lingvistika
 • Standardy gramotnosti
 • Matematické vzdělávání
 • Multikulturní/etnická výchova
 • Hudební výchova
 • Čtení a komunikace
 • Administrativa ve škole
 • Přírodovědné vzdělávání
 • Speciální vzdělávání
 • Hodnocení učitelů
 • Učitelé a vzdělávání učitelů
 • Metody výuky
 • Vzdělávání ve městech