Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Education Source Ultimate: $531,528.74
Education Source: $378,968.20
Education Research Complete: $338,622.61
Education Full Text: $39,186.13

Největší a nejobsáhlejší databáze pro studium pedagogiky

Education Source Ultimate je největší a nejobsáhlejší plnotextová výzkumná databáze na světě určená pro studenty, výzkumné pracovníky, odbornou veřejnost a státní správu. Zahrnuje všechny vzdělávací stupně a řadu témat včetně etiky vzdělávání, vzdělávacích technologií, gramotnosti, metodologie výzkumu a dalších. S přístupem k 2 113 aktivním plnotextovým časopisům z oblasti vzdělávání a maloobchodní hodnotou časopisů 531 528,74 USD se jedná o největší databázi z rodiny Education Source.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Education Source Ultimate zahrnuje důslednou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), jejímž výsledkem je rostoucí kolekce 1 234 aktivních celosvětových OA časopisů. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Plnotextová databáze časopisů o vzdělávání - mezinárodní srovnání obsahu

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 80
Kanada: 75
Střední a východní Evropa: 111
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 47
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 20
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 126
Itálie a italské Švýcarsko: 25
Japonsko: 38
Latinská Amerika a Karibik: 76
Blízký východ a severní Afrika: 201
Nizozemsko a Flandry: 27
Severské země: 30
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 84
Španělsko: 49
Subsaharská Afrika: 36
Spojené království a Irsko: 373
USA: 688
Austrálie a Nový Zéland: 55
Kanada: 50
Střední a východní Evropa: 54
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 16
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 2
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 76
Itálie a italské Švýcarsko: 7
Japonsko: 3
Latinská Amerika a Karibik: 43
Blízký východ a severní Afrika: 60
Nizozemsko a Flandry: 8
Severské země: 10
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 15
Španělsko: 25
Subsaharská Afrika: 9
Spojené království a Irsko: 276
USA: 497
Austrálie a Nový Zéland: 28
Kanada: 23
Střední a východní Evropa: 16
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 6
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 1
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 52
Itálie a italské Švýcarsko: 2
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 11
Blízký východ a severní Afrika: 25
Nizozemsko a Flandry: 7
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 7
Španělsko: 6
Subsaharská Afrika: 3
Spojené království a Irsko: 228
USA: 345
Austrálie a Nový Zéland: 5
Kanada: 9
Střední a východní Evropa: 0
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 2
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 1
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 32
Itálie a italské Švýcarsko: 0
Japonsko: 1
Latinská Amerika a Karibik: 1
Blízký východ a severní Afrika: 4
Nizozemsko a Flandry: 2
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 2
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 1
Spojené království a Irsko: 40
USA: 158

Jedinečné časopisy v plném textu

Education Source Ultimate obsahuje 1 755 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

  Quote

  Tento komplexní online zdroj nabízí rozsáhlou škálu recenzovaných časopisů s plnými texty věnovaných výzkumu v oblasti vzdělávání. Uživatelé, včetně studentů a odborníků v oblasti vzdělávání, mohou procházet a analyzovat informace ze všech úrovní vzdělávání a specializovaných oblastí.

  School Library Journal

  Přečtěte si celou recenzi v časopise School Library Journal. Tato recenze byla poprvé publikována v časopise School Library Journal v lednu 2024 a je zveřejněna s jejich svolením.

  Konferenční příspěvky v plném textu

  Kromě plných textů časopisů obsahuje Education Source Ultimate více než 5 380 plných textů konferenčních příspěvků týkajících se vzdělávání.

  Video obsah

  Education Source Ultimate obsahuje 415 videí od SimpleK12, která poskytují praktická online školení učitelů a zabývají se vývojem vzdělávání.

  Součástí obsahu jsou výukové programy pro virtuální učebny, osvědčené postupy v online pedagogice, recenze e-learningových softwarů, návody jak podpořit spolupráci v online prostředí, aktivity a zkoušky pro studenty se vzdáleným přístupem atd.

  Vyhledatelné citované odkazy

  Education Source Ultimate obsahuje 1 178 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

  Nejvyšší kvalita oborové indexace

  EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

  EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

  EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

  Education Source Ultimate zahrnuje 2 819 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 578 z nich je recenzovaných.

  Předmětové pokrytí:

  • Vzdělávání dospělých, kariérní a odborné vzdělávání
  • Posuzování a hodnocení
  • Celoživotní vzdělávání
  • Vzdělávání nadaných a zdravotně postižených
  • Management ve vzdělávání
  • Základní a předškolní vzdělávání
  • Vysokoškolské vzdělání
  • Historie vzdělávání
  • Informace a technologie
  • Jazyk a lingvistika
  • Standardy gramotnosti
  • Matematické vzdělávání
  • Multikulturní/etnická výchova
  • Hudební výchova
  • Čtení a komunikace
  • Administrativa ve škole
  • Přírodovědné vzdělávání
  • Speciální vzdělávání
  • Hodnocení učitelů
  • Učitelé a vzdělávání učitelů
  • Metody výuky
  • Vzdělávání ve městech