มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Education Source Ultimate: $531,528.74
Education Source: $378,968.20
Education Research Complete: $338,622.61
Education Full Text: $39,186.13

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่ใหญ่ และให้ความครอบคลุมมากที่สุด

Education Source Ultimate คือฐานข้อมูลการวิจัยฉบับเต็มด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดในโลก ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ศึกษา นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ให้ความครอบคลุมในทุกด้าน และทุกระดับการศึกษา ในที่นี้รวมถึง สาขาวิชาพิเศษทางการศึกษา ตั้งแต่การประเมินการศึกษา จริยธรรมการศึกษาไปจนถึงเทคโนโลยีการศึกษา การรู้หนังสือ วิธีการวิจัย และอื่นๆอีกมากมาย

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Education Source Ultimate ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 1,149 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มด้านการศึกษา — เปรียบเทียบเนื้อหาระดับสากล

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Italy & Italian Switzerland
Japan
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 80
Canada: 75
Central & Eastern Europe: 111
China, Hong Kong & Taiwan: 47
France, French Belgium & Romandy: 20
Germany, Austria & German Switzerland: 126
Italy & Italian Switzerland: 25
Japan: 38
Latin America & the Caribbean: 76
Middle East & North Africa: 201
Netherlands & Flanders: 27
Nordic Countries: 30
South Asia & Southeast Asia: 84
Spain: 49
Sub-Saharan Africa: 36
United Kingdom & Ireland: 373
United States: 688
Australia & New Zealand: 55
Canada: 50
Central & Eastern Europe: 54
China, Hong Kong & Taiwan: 16
France, French Belgium & Romandy: 2
Germany, Austria & German Switzerland: 76
Italy & Italian Switzerland: 7
Japan: 3
Latin America & the Caribbean: 43
Middle East & North Africa: 60
Netherlands & Flanders: 8
Nordic Countries: 10
South Asia & Southeast Asia: 15
Spain: 25
Sub-Saharan Africa: 9
United Kingdom & Ireland: 276
United States: 497
Australia & New Zealand: 28
Canada: 23
Central & Eastern Europe: 16
China, Hong Kong & Taiwan: 6
France, French Belgium & Romandy: 1
Germany, Austria & German Switzerland: 52
Italy & Italian Switzerland: 2
Japan: 1
Latin America & the Caribbean: 11
Middle East & North Africa: 25
Netherlands & Flanders: 7
Nordic Countries: 2
South Asia & Southeast Asia: 7
Spain: 6
Sub-Saharan Africa: 3
United Kingdom & Ireland: 228
United States: 345
Australia & New Zealand: 5
Canada: 9
Central & Eastern Europe: 0
China, Hong Kong & Taiwan: 2
France, French Belgium & Romandy: 1
Germany, Austria & German Switzerland: 32
Italy & Italian Switzerland: 0
Japan: 1
Latin America & the Caribbean: 1
Middle East & North Africa: 4
Netherlands & Flanders: 2
Nordic Countries: 0
South Asia & Southeast Asia: 2
Spain: 2
Sub-Saharan Africa: 1
United Kingdom & Ireland: 40
United States: 158

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Education Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 1,596 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

เอกสารการประชุมฉบับเต็ม

นอกจากวารสารฉบับเต็มแล้ว Education Source Ultimate ยังมีเอกสารการประชุมฉบับเต็มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากว่า 4,400 รายการ

คอลเลกชันวิดีโอ

Education Source Ultimate มีวิดีโอ 415 รายการจาก SimpleK12 ซึ่งให้การฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ และการจัดการเกี่ยวกับโลกของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ ไพรเมอร์การเรียนรู้ระยะไกล แบบฝึกหัดในห้องเรียนเสมือนจริง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเรียนการสอนออนไลน์ บทวิจารณ์ซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง วิธีเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในสภาพแวดล้อมออนไลน์ กิจกรรม และการสอบสำหรับนักเรียนที่อยู่นอกสถานที่ และอื่นๆ

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Education Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 1,179 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Education Source Ultimate ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 2,747 รายการ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 2,502 รายการจากที่ได้กล่าวไป

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • ผู้ใหญ่ อาชีพ และอาชีวศึกษา
 • การประเมิน และประเมินผล
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • ความพิการ และการศึกษาความสามารถพิเศษ
 • การจัดการศึกษา
 • การศึกษาระดับประถมศึกษา และปฐมวัย
 • อุดมศึกษา
 • ประวัติการศึกษา
 • สารสนเทศ และเทคโนโลยี
 • ภาษา และภาษาศาสตร์
 • มาตรฐานการรู้หนังสือ
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • การศึกษาพหุวัฒนธรรม / ชาติพันธุ์
 • ดนตรีศึกษา
 • การอ่าน และการสื่อสาร
 • ธุรการโรงเรียน
 • วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • การศึกษาพิเศษ
 • การประเมินครู
 • ครู และการศึกษาของครู
 • วิธีการสอนต่างๆ
 • การศึกษาในเมือง

Přečtěte si celou recenzi v časopise School Library Journal . Tato recenze byla poprvé publikována v časopise School Library Journal v lednu 2024 a je zveřejněna s jejich svolením.

Konferenční příspěvky v plném textu

Kromě plných textů časopisů obsahuje Education Source Ultimate více než 5 380 plných textů konferenčních příspěvků týkajících se vzdělávání.

Video obsah

Education Source Ultimate obsahuje 415 videí od SimpleK12, která poskytují praktická online školení učitelů a zabývají se vývojem vzdělávání.

Součástí obsahu jsou výukové programy pro virtuální učebny, osvědčené postupy v online pedagogice, recenze e-learningových softwarů, návody jak podpořit spolupráci v online prostředí, aktivity a zkoušky pro studenty se vzdáleným přístupem atd.

Vyhledatelné citované odkazy

Education Source Ultimate obsahuje 1 178 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Education Source Ultimate zahrnuje 2 819 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 578 z nich je recenzovaných.

Předmětové pokrytí:

 • Vzdělávání dospělých, kariérní a odborné vzdělávání
 • Posuzování a hodnocení
 • Celoživotní vzdělávání
 • Vzdělávání nadaných a zdravotně postižených
 • Management ve vzdělávání
 • Základní a předškolní vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Historie vzdělávání
 • Informace a technologie
 • Jazyk a lingvistika
 • Standardy gramotnosti
 • Matematické vzdělávání
 • Multikulturní/etnická výchova
 • Hudební výchova
 • Čtení a komunikace
 • Administrativa ve škole
 • Přírodovědné vzdělávání
 • Speciální vzdělávání
 • Hodnocení učitelů
 • Učitelé a vzdělávání učitelů
 • Metody výuky
 • Vzdělávání ve městech