LGBT & Gender Studies

Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

LGBTQ+ Life

LGBTQ+ Life je důležitým indexem pro studium LGBTQ+. Obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty pro stovky odborných a populárně-naučných publikací. Zároveň zde najdete historicky důležité primární zdroje, včetně monografií, časopisů a novin.

APA PsycInfo

Tato databáze je největším zdrojem recenzované literatury v oblasti behaviorálních věd a duševního zdraví na světě. APA PsycInfo z produkce American Psychological Association je nepostradatelným nástrojem pro získání vědeckých informací z celého světa.

Archiv časopisu Esquire

Archiv časopisu Esquire, 1933-2014, předkládá obsah oceňovaného amerického časopisu pro muže s tématy jako jsou politika, móda, zábava, beletrie a pop kultura. Obsahuje více než 900 čísel, která poskytují široký pohled na americ myšlení 20. století prostřednictvím kulturních a aktuálních událostí.