Reference z byznysu

Odborné databáze

EconLit with Full Text   ·  Plný text

EconLit with Full Text je nejspolehlivější plnotextová databáze se zaměřením na výzkum v oblasti ekonomie. Nabízí stovky časopisů v plném textu, včetně časopisů American Economic Association a to bez embarga. Zahrnuje kompletní indexaci EconLit, která zohledňuje vysoce kvalitní klasifikaci JEL pro obchodní literaturu.

IT Source   ·  Plný text

IT Source je databáze, která odpovídá požadavkům IT profesionálů a podporuje je v dalším rozvoji. Zahrnuje články z různých průmyslových odvětví, která poskytují klíčové poznatky o osvědčených postupech napříč oborem.

Sustainability Reference Center   ·  Plný text

Sustainability Reference Center je rozsáhlá plnotextová databáze, která se zaměřuje na všechna témata souvisijící s udržitelnosti včetně ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti, směrnic a předpisů. Zahrnuje plnotextové časopisy, knihy, odborné publikace, analýzy a případové studie.