Reference z byznysu

Odborné databáze

EconLit with Full Text   ·  Plný text

EconLit with Full Text je nejspolehlivější plnotextová databáze se zaměřením na výzkum v oblasti ekonomie. Obsahuje časopisy v plném textu, včetně časopisů American Economic Association, a to bez embarga. Součástí je také kompletní indexace EconLit, která dodržuje vysoce kvalitní klasifikaci JEL pro obchodní literaturu.

IT Source   ·  Plný text

IT Source je databáze, která odpovídá požadavkům IT profesionálů a podporuje je v dalším rozvoji. Zahrnuje články z různých průmyslových odvětví, která poskytují klíčové poznatky o osvědčených postupech napříč oborem.

Sustainability Reference Center   ·  Plný text

Sustainability Reference Center je rozsáhlá plnotextová databáze, která se zaměřuje na všechna témata souvisijící s udržitelnosti včetně ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti, směrnic a předpisů. Obsahuje plné texty časopisů, magazínů, knih a odborných publikací, jakož i odborné analýzy, srovnávací testy a osvědčené postupy pro řízení iniciativ v oblasti udržitelnosti.

Kolekce e-knih

EBSCO eBooks ITCore Subscription Collection

Poskytněte zaměstnancům přístup ke kvalitním knihám o informačních technologiích. Tato kolekce elektronických knih pomáhá profesionálům rozšířit znalosti v IT oborech. Usnadňuje jim rozhodování a implementaci osvědčených postupů.

EBSCO eBooks BusinessCore Subscription Collection

Získejte přístup ke kvalitním obchodním e-knihám. Tato kolekce e-knih pomáhá výzkumníkům prohloubit jejich znalosti ve všech oborech obchodu, včetně řízení, prodeje a marketingu, lidských zdrojů, financí a projektového řízení.

EBSCO eBooks EngineeringCore Subscription Collection

Poskytněte zaměstnancům přístup k vysoce kvalitním technickým e-knihám. Tato kolekce e-knih pomáhá odborníkům rozšířit jejich znalosti o strojírenství, které jim pomohou při rozhodování, usnadní navrhování výrobků a zavádění osvědčených postupů v oboru.