Wilson Retrospective Subject Indexes

Tyto retrospektivní databáze, sestavené a editované bibliografy a odborníky na daná témata, přinášejí relevantní a spolehlivé výsledky v konkrétních oblastech studia s cílem zlepšit studentský výzkum.

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983

Applied Science & Technology Index Retrospective s miliony citací je archivem pokrývajícím důležité historické vědecké studie a objevy v letech 1913 až 1983. Indexace a citace zahrnují recenze knih a kompletní souboryIndustrial Arts Index (1913-1957). 

Art Index Retrospective: 1929-1984

Art Index Retrospective poskytuje bibliografické informace pro studium umění. Databáze pokrývá výtvarné, dekorativní a komerční umění. Indexuje stovky publikací, tisíce knižních recenzí, rozhovorů, antologií apod. 

Education Index Retrospective: 1929-1983

Education Index Retrospective: 1929 -1983 je archivní rejstřík se záznamy literatury se zaměřením na vzdělávání a výuku. Pokrývá všechny úrovně vzdělávání a indexuje stovky publikací, včetně řady recenzovaných publikací. 

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983 je archivní databází, která dokumentuje téměř 80 let vývoje v oblasti knihovnických studií. Obsahuje tisíce bibliografických záznamů přímo souvisejících s rozvojem moderního knihovnictví.

Chcete se dozvědět více o Wilson Retrospective Subject Indexes?