Pestrý zdroj plnotextových informací z byznysu

Business Source Alumni Edition obsahuje bohatý zdroj informací v plném textu - byznys magazíny, populární časopisy se zaměřením na management, obchodní věstníky, ekonomické reporty, průmyslové zprávy, průzkumy trhu a další související informace.

Ahead of Print

Business Source Alumni Edition obsahuje obsah Ahead of Print pro relevantní tituly od klíčových vydavatelů.

Videozáznamy jsou důležitou součástí obsahu

Business Source Alumni Edition zahrnuje více než 75 000 videí od Associated Press. Video kolekce této přední zpravodajské agentury obsahuje videa publikovaná od roku 1930 do současnosti. Aktualizuje se každý měsíc.

Nejvyšší kvalita předmětové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Business Source Alumni Edition obsahuje 3 141 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. 2 263 z nich je recenzováno.