Pestrý plnotextový ekonomický obsah

Business Source Alumni Edition obsahuje bohatý zdroj informací v plném textu - byznys magazíny, populární časopisy se zaměřením na management, obchodní věstníky, ekonomické reporty, průmyslové zprávy, průzkumy trhu a další související informace.

Ahead of Print

Business Source Alumni Edition obsahuje obsah ještě před tiskem pro relevantní tituly od klíčových vydavatelů.

Videozáznamy jsou důležitou součástí obsahu

Business Source Alumni Edition zahrnuje více než 75 000 videí od Associated Press. Tato měsíčně aktualizovaná sbírka videí přední světové zpravodajské agentury obsahuje záběry od roku 1930 až po současnost a pomáhá doplnit studentský výzkum.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Business Source Alumni Edition obsahuje 3 114 aktivně indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 283 z nich je recenzováno.