แหล่งทรัพยากรทางธุรกิจฉบับเต็มที่หลากหลาย

Business Source Alumni Edition ให้การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย รวมถึงนิตยสารธุรกิจ วารสารจากผู้บริหารระดับสูง สิ่งพิมพ์ทางการค้า รายงานเศรษฐกิจของประเทศ รายงานอุตสาหกรรม รายงานการวิจัยตลาด และ โปรไฟล์บริษัท

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Business Source Alumni Edition ประกอบด้วยเนื้อหา Ahead of Print สำหรับชื่อที่เกี่ยวข้องจากผู้จัดพิมพ์รายสำคัญ

เนื้อหาวิดีโอที่ทรงคุณค่า

Business Source Alumni Edition ประกอบไปด้วยวิดีโอมากกว่า 75,000 รายการจาก Associated Press และด้วยการอัพเดตเป็นรายเดือน คอลเลคชันวิดีโอจากสำนักข่าวชั้นนำของโลกรวมถึงฟุตเทจตั้งแต่ปี 1930 ถึงปัจจุบัน จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษา

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Business Source Alumni Edition ประกอบด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนีและบทคัดย่อที่ใช้งานอยู่ 3,141 ฉบับ มี 2,263 รายการที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ