Vyhledatelné citované odkazy

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition obsahuje 497 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Užitečné funkce vyhledávání

Vedle standardních funkcí vyhledávání Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition umožňuje vyhledávání dle časového období. To je vzhledem k rozsáhlému rozsahu velkou výhodou.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Edice Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition obsahuje 1 653 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. 1 552 z nich je recenzováno.