Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

America: History and Life

America: History and Life je souhrnný přehled literatury o dějinách a kultuře Spojených států a Kanady od pravěku až po současnost. Indexuje stovky časopisů a je cennou bibliografickou databází pro studenty historie.

America: History and Life with Full Text Alumni Edition   ·  Plný text

America: History & Life with Full Text Alumni Edition nabízí absolventům užitečnou referenční databázi pro historický výzkum po ukončení studia. Pokrývá dějiny USA a Kanady. Obsahuje klíčové plnotextové časopisy se zaměřením na historii. Součástí obsahu jsou užitečné funkce, jako je například možnost vyhledávat informace dle časového období.

AP Newsroom   ·  Plný text

Tato databáze zachycuje největší události v historii, které oživují ve fotografiích, zvukových záznemech, grafice a textech. AP Newsroom je databáze primárních zdrojů od Associated Press, jedné z nejstarších a největších zpravodajských organizací na světě.

Historical Abstracts

Historical Abstracts je důležitým indexem literatury se zaměřením na světové dějiny (s výjimkou USA a Kanady) od 15. století po současnost.

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition   ·  Plný text

Historical Abstracts with Full Text Alumni Edition nabízí absolventům oboru historie užitečné zdroje informací pro další studium a výzkum. Zahrnuje světové dějiny (s výjimkou USA a Kanady) od 15. století do současnosti. Obsahuje klíčové plnotextové časopisy se zaměřením na historii. Součástí jsou užitečné funkce, jako je schopnost vyhledávat informace dle časového období.

Archiv časopisu Ebony

Archiv časopisu Ebony obsahuje témata související s občanskými právy, vzděláním a podnikáním Afroameričanů. Obsahuje více než 800 čísel, která poskytují široký pohled na afroamerickou kulturu od prvního vydání v roce 1945 až do roku 2014.

Archiv časopisu Life

Archiv časopisu Life představuje rozsáhlou sbírku slavného fotožurnalistického časopisu, která zahrnuje jeho první číslo z listopadu 1936 až do prosince 2000, a to ve formátu cover-to-cover.  

Time Magazine Archive

Archiv časopisu Time představuje rozsáhlou sbírku tohoto významného zpravodajského týdeníku od jeho prvního vydání v březnu 1923 až do prosince 2000, která je prezentována ve formátu cover-to-cover.

Archiv časopisu Jet

Archiv časopisu Jet se zabývá uměním, zpravodajstvím, politikou a dalšími společenskými tématy se zaměřením na Afroameričany. Obsahuje více než 3 100 čísel, která poskytují široký pohled na kulturu, módu a zábavu od prvního vydání v roce 1951 až do roku 2014.

European Views of the Americas: 1493-1750

European Views of the Americas: 1493-1750 je bezplatný archiv indexovaných publikací týkajících se Ameriky, napsaných v Evropě před rokem 1750. Obsahuje tisíce cenných primárních pramenů k dějinám evropského objevování i k vyobrazení původních obyvatel Ameriky.