Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Art & Architecture Source: $82,428.91
Art & Architecture Complete: $52,814.43
Art Full Text: $21,959.27

Art & Architecture Source je největší plnotextová databáze zabývající se výtvarným, dekorativním a komerčním uměním, jakož i architekturou a architektonickým designem. Díky silnému mezinárodnímu pokrytí nabízí 453 aktivních plnotextových uměleckých časopisů a magazínů s maloobchodní hodnotou 82 428,91 USD a navíc tisíce obrázků.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Art & Architecture Source zahrnuje přísné kurátorství a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí sbírce 448 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Art & Architecture Source obsahuje 381 aktivních plných textů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Komplexní obsah

Vedle časopisů v plném textu Art & Architecture Source obsahuje více než 63 000 snímků z produkce Picture Desk a dalších poskytovatelů. Obsahuje také více než 14 000 indexovaných uměleckých dizertací a více než 552 000 indexovaných uměleckých reprodukcí.

Vyhledatelné citované odkazy

Art & Architecture Source zahrnuje 371 časopisů s prohledávatelnými citovanými odkazy.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupu k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Art & Architecture Source zahrnuje 1 158 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 841 z nich je recenzováno.

Předmětové pokrytí:

 • Umění v reklamě
 • Starožitnosti
 • Archeologie
 • Architektura a historie architektury
 • Historie umění
 • Keramika
 • Současné umění
 • Kostýmní design
 • Řemeslná tvorba
 • Dekorativní umění
 • Kresba
 • Textilní tvorba
 • Lidové umění
 • Grafika
 • Průmyslový design
 • Interiérový design
 • Krajinná architektura
 • Muzeologie
 • Non-western art
 • Malba
 • Fotografie
 • Grafika
 • Sochařství
 • Videoart