Obsah od odborníků na vybrané téma

Mental Measurements Yearbook (MMY) obsahuje plnotextové recenze více než 3 000 současných testovacích nástrojů a všechna předchozí vydání publikace od roku 1938 (více než 10 000 plnotextových recenzí).

Všechny položky MMY obsahují popisné informace (účel testu, vydavatel, cena, populace a skóre) a upravené recenze napsané předními odborníky na danou oblast. Aby mohl být test do MMY zahrnut, musí být komerčně dostupný, publikovaný v angličtině a nově vytvořený, nebo od posledního zařazení znovu revidovaný.

Série MMY, kterou poprvé publikoval Oscar K. Buros, umožňuje uživatelům kvalifikovaně posoudit a informovaně se rozhodnout při výběru ve stále složitějším prostředí testování. MMY prostřednictvím EBSCOhost nyní zahrnuje archiv MMY, který poskytuje všechny publikace od prvního vydání v roce 1938 až po současné.

Tests in Print (TIP)

Tento zdroj integruje kompletní databázi Tests in Print (TIP), kterou rovněž vytváří Burosovo centrum pro testování na Nebraské univerzitě. TIP je komplexní bibliografie všech známých a komerčně dostupných testů, které jsou k dispozici v angličtině. Index skóre umožňuje uživatelům snadno identifikovat, co se měří pomocí testu. TIP poskytuje důležité informace o testech, včetně účelu testu, předpokládané populace, doby administrace, generovaných výsledků, ceny, vydavatele testu, stavu v tisku, zkratky testu, data vydání a autorů testu.

Tests in Print také čtenáře navedou na kritické a bezprostřední recenze testů publikované v řadě Mental Measurements Yearbook (MMY). TIP je důležitým referenčním nástrojem pro profesionály v oblasti vzdělávání, psychologie, obchodu, stejně jako pro všechny, kteří se zajímají o důležité aspekty testů a testování.

Pruebas Publicadas en Español (PPE)

Díky zahrnutí veškerého obsahu, který byl dříve dostupný pouze prostřednictvím databáze Pruebas Publicadas en Español: An Index of Spanish Tests in Print, kterou rovněž vydává Centrum Buros, poskytuje tato databáze rozsáhlé a důležité informace o testech publikovaných ve španělštině. Nabízí popisy testů pomocí 22 různých deskriptorových polí, aby se uživatelé testů seznámili s dostupnými opatřeními, která usnadňují vhodný výběr testů. K dispozici jsou také popisy dostupných testovacích standardů. V případě potřeby je popsán proces překladu nebo adaptace.

PPE je koncipován jako reference pro odborníky, vědce, učitele, knihovníky a ostatní odborníky, kteří učí/školí španělsky mluvící klienty. Stejně jako Tests in Print vede PPE čtenáře k bezprostředním recenzím testů publikovaným v sérii Mental Measurements Yearbook.