Bohatý zdroj odborných informací v plném textu

Uživatelé získají přístup k důležité databázi MLA, bezplatným online výukovým nástrojům a rozsáhlé kolekci plných textů, která obsahuje u desítek plnotextových časopisů dosah až k prvnímu vydání.

Maloobchodní hodnota aktivních plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu MLA International Bibliography with Full Text je 237 487,66 USD. Podívejte se na seznam titulů v plném textu.

MLA International Bibliography with Full Text obsahuje vedle časopisů v plném textu také veškerý obsah MLA International Bibliography včetně:

  • Expertní indexace od odborníků a spolupracujících akademiků MLA
  • Citace více než 6 000 aktivně indexovaných časopisů a knižních řad
  • Více než 3 miliony podrobných bibliografických citací dokumentujících vědecký záznam z konce 19. století do současnosti
  • Mezinárodní pokrytí zahrnující vědecké publikace ve více než 70 jazycích
  • MLA Thesaurus a MLA Directory of Periodicals
  • Rozsáhlá sada bezplatných podpůrných materiálů
  • Indexace kapitol v knihách

Podívejte se na seznam všech publikací indexovaných v MLA International Bibliography.

Quote

Databáze MLA International Bibliography je zdrojem informací pro výzkum v oblasti literatury, lingvistiky a jazyka. Je nezbytná pro instituce, které podporují akademické programy v těchto oblastech.

Library Journal

MLA Tezaurus

MLA tezaurus je tematicky řízený slovník s více než 675 000 pojmy, který usnadňuje vyhledávání v přesně stanoveném okruhu. Precizně zpracovaný tezaurus je neustále revidován a rozšiřován tak, aby odpovídal aktuální terminologii.

The MLA Directory of Periodicals

MLA Directory of Periodicals poskytuje podrobné záznamy časopisů a knižních sériích publikovaných v souvisejících oblastech bibliografie. Je cenným zdrojem informací pro vědce, kteří hledají místo, kde publikovat, i pro knihovníky, kteří vyhledávají periodika odpovídající potřebám jejich institucí.

Podpůrné materiály

Bezplatný online kurz: Pochopení MLA International Bibliography
MLA vytvořila bezplatný, samostatný online minikurz, který studentům pomáhá rozvíjet dovednosti pro efektivní vyhledávání, porozumění výsledkům vyhledávání a vyhledávání publikací.

Každý modul obsahuje jednu lekci prezentovanou v jednom, případně ve dvou výukových videích. Součástí obsahu jsou také otázky a kvízy. Studenti získají odznaky za dokončení, které mohou sdílet se svými vyučujícími.

Učební zdroje pro integraci bibliografie do učebních osnov
MLA Style Center nabízí nástroje pro výuku informační gramotnosti a výzkumu, včetně plánů hodin, úkolů a průvodce pro instruktory, jak začlenit online kurz do výuky. Učitelé mohou navrhnout další zdroje pro případné zveřejnění v MLA Style Center.

Výuková videa ve více jazycích
MLA poskytuje krátká výuková videa, která uživatelům pomáhají maximálně využít bohatá metadata bibliografie a její pokročilé funkce vyhledávání a filtrování. Nové a aktualizované výukové programy jsou zveřejňovány po celý rok.