Literatura & jazyky

Odborné databáze

Komunikační zdroje   ·  Plný text

Komunikační zdroje jsou nejkomplexnější plnotextovou databází se zaměřením na komunikační studia. Obsahuje stovky předních časopisů z oblasti komunikace, mediálních studií, lingvistiky, rétoriky a dalších souvisejících oborů.

Humanities Source Ultimate   ·  Plný text

Humanities Source Ultimate nabízí více plnotextových recenzovaných časopisů než kterákoli jiná databáze s podobným zaměřením. Jedná se o nepostradatelný zdroj informací pro studenty, vědce, pedagogy a lektory se specializací v humanitních oborech.

MLA International Bibliography

Bibliografie od Modern Language Association (MLA) poskytuje výzkumníkům více než 3 miliony referencí z časopiseckých článků, knih, knižních kapitol, disertací, edic a překladů publikovaných od konce 19. století do současnosti.