Přírodní vědy

Odborné databáze

Academic Search Ultimate   ·  Plný text

Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na stále se zvyšující nároky akademické komunity. Nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně řady časopisů indexovaných v předních citačních indexech.

Biological & Agricultural Index Plus   ·  Plný text

Biological & Agricultural Index Plus je databáze plnotextových článků, bibliografických záznamů a abstraktů z předních odborných časopisů z oblasti biologie a životního prostředí. Je cenným nástrojem pro studenty zemědělských oborů, veterinárních věd, ochrany volně žijících živočichů a věd o životním prostředí.

BIOSIS Preview

BIOSIS Previews, který vytváří skupina Web of Science Group®, je rozsáhlý index věd o živé přírodě a biomedicínského výzkumu z časopisů, setkání, knih a patentů. Databáze zahrnuje předklinický a experimentální výzkum, metody a přístrojové vybavení, studie na zvířatech a další. Zahrnuje indexování BIOSIS a rozšířené termíny MeSH.

CAB Abstracts

CAB Abstracts, které vydává CABI, jsou přední anglicky psanou informační službou poskytující přístup ke světové literatuře z oblasti aplikovaných věd o živé přírodě.

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide (FFAB) sdružuje bibliografické databáze z celého světa specializované na ichtyologii, rybolov, akvakulturu a vodní a mořskou biologii.

MEDLINE Ultimate   ·  Plný text

MEDLINE Ultimate nabízí lékařům a výzkumným pracovníkům přístup k bezkonkurenčnímu, na důkazech založenému, recenzovanému obsahu v plném textu z prestižních biomedicínských časopisů. Zároveň poskytuje více mezinárodních časopisů než jakákoli jiná MEDLINE databáze.

Waters & Oceans Worldwide

Databáze Waters & Oceans Worldwide obsahuje bibliografické záznamy snad ze všech aspektů výzkumu a hospodaření s vodou. Databáze z produkce NISC South Africa kombinuje několik bibliografických databází z celého světa.

Wildlife & Ecology Studies Worldwide

Wildlife & Ecology Studies Worldwide je nejkomplexnějším indexem literatury o divokých savcích, ptácích, plazech a obojživelnících. Pokrývá celou řadu témat ze světa zvířat včetně jednotlivých druhů, jejich stanovišť a chování, ekoturistiky a zoologie.   

Zoological Record

Zoological Record, který vytváří skupina Web of Science, je nejstarší databází biologie živočichů na světě. Jedná se o přední taxonomickou referenci a neoficiální registr druhů zvířat - s pokrytím do roku 1864. Široká škála témat - od biodiverzity a životního prostředí až po taxonomii a veterinární vědy.

Historické digitální archivy