Technologie a inženýring

Odborné databáze

Applied Science & Technology Full Text   ·  Plný text

Applied Science & Technology Full Text je základní výzkumná databáze, která poskytuje přístup k plným textům časopisů z nejrůznějších oborů STEM.

Applied Science & Technology Index

Applied Science & Technology Index poskytuje indexaci pro stovky recenzovaných časopisů pokrývajících širokou škálu interdisciplinárních oborů aplikované vědy, včetně stavebnictví, letectví, počítačů a informatiky.

Applied Science & Technology Source   ·  Plný text

Tato databáze nabízí rozmanitou škálu plnotextového a indexovaného obsahu z širokého spektra technických oborů - od akustiky po letectví, od neuronových sítí až po jaderné strojírenství.

Computers & Applied Sciences Complete   ·  Plný text

Computers & Applied Sciences Complete je plnotextová databáze pokrývající výpočetní techniku, technologie a technické obory.Databázi využijí výzkumníci, kteří se věnují ekonomickému a společenskému vlivu nových technologií.

Energy & Power Source   ·  Plný text

Energy & Power Source je přední plnotextová databáze se zaměřením na energetiku. Obsahuje špičkové časopisy se zaměřením na ropu, zemní plyn, elektrickou energii, uhlí, jadernou energetiku a energie z obnovitelných zdrojů. Součástí jsou také případové studie špičkových zástupců z prostředí energetického průmyslu.

Engineering Source   ·  Plný text

Engineering Source je přední databáze pro profesionály v technických oborech. Zahrnuje stovky odborných časopisů v plném textu, obchodní publikace, konferenční sborníky apod.   

International Security & Counter-Terrorism Reference Center   ·  Plný text

International Security & Counter Terrorism Reference Center je přední zpravodajská databáze pro analýzu bezpečnosti a hrozeb. Je nezbytná pro analytiky, výzkumné pracovníky a studenty. Databáze poskytuje plnotextové články, zprávy, knihy a souhrny týkající se regionálních konfliktů, terorismu, bezpečnosti státu a řízení rizik.

STM Source   ·  Plný text

STM Source je komplexní plnotextová databáze navržená speciálně pro potřeby výzkumníků, produktových manažerů a inženýrů. Databáze obsahuje tisíce odborných časopisů, magazínů, zpráv a dalších informačních zdrojů pro podporu výzkumu a inovací v řadě oborů.

Textile Technology Complete   ·  Plný text

Tato plnotextová databáze pokrývá vědecké a technologické aspekty výroby a zpracování textilu. Tento zdroj, který dříve vycházel jako Textile Technology Digest od Institutu textilní technologie, sleduje vývoj poznatků v oblasti textilní vědy a technologie od počátku 20. století.

Textile Technology Index

Textile Technology Index, který obsáhle popisuje vědecké a technologické aspekty výroby a zpracování textilií, sleduje vývoj poznatků v oblasti textilní vědy a technologie již od počátku 20. století.

World Textiles

Tato bibliografická databáze, která se vyznačuje mezinárodním záběrem vědeckých, obchodních, technických a ekonomických publikací, zahrnuje desítky let informací o vývoji a inovacích v textilním průmyslu.

Kolekce e-knih

EBSCO eBooks ITCore Subscription Collection

Poskytněte zaměstnancům přístup ke kvalitním knihám o informačních technologiích. Tato kolekce elektronických knih pomáhá profesionálům rozšířit znalosti v IT oborech. Usnadňuje jim rozhodování a implementaci osvědčených postupů.

EBSCO eBooks EngineeringCore Subscription Collection

Poskytněte zaměstnancům přístup k vysoce kvalitním technickým e-knihám. Tato kolekce e-knih pomáhá odborníkům rozšířit jejich znalosti o strojírenství, které jim pomohou při rozhodování, usnadní navrhování výrobků a zavádění osvědčených postupů v oboru.