BIOSIS Preview

BIOSIS Preview® z produkce Web of Science Group indexuje časopisy, knihy a patenty z přírodních věd a biomedicíny. Součástí databáze je také preklinický a experimentální výzkum. BIOSIS indexace a MeSH tezaurus pro snadnější vyhledávání relevantních informací.

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Předmětové pokrytí : Přírodní vědy
Ideální pro: Akademické knihovnySpolečnosti

Klíčové výhody pro vědecké pracovníky:

 • Relevantní výsledky vyhledávání v řadě oblastí přírodovědného výzkumu
 • Obsah, který ve Web of Science Core Collection nebo MEDLINE® nenajdete.
 • Články z recenzovaných a impaktovaných časopisů
 • Objevte nastupující trendy, které vám pomohou pokračovat v úspěšném výzkumu a získávání grantů
 • Integrujte vyhledávání, psaní a tvorbu bibliografie do jednoho celku

Předmětové pokrytí

Tradiční témata:

 • Molekulární biologie
 • Botanika
 • Atd.
 • Ekologie a životní prostředí
 • Mikrobiologie

Interdisciplinární oblasti:

 • Experimentální, klinické a veterinární lékařství, biotechnologie a genetika
 • Zemědělství a výživa
 • Biochemie
 • Farmakologie
 • Veřejné zdraví

Související oblasti, metody a vybavení

Retrospektiva do roku 1926

Bohatý archiv relevantních informací. Sledování vývoje v průběhu více než 90 let.

Komplexní pokrytí

Každá položka v BIOSIS Preview splňuje vysoké standardy objektivního procesu hodnocení. Informace v databázi jsou tak přesné, aktuální a spolehlivé.

Možnosti podrobné analýzy 

Objevte nastupující trendy a vzorce, získejte vhled do rozvíjejících se oblastí výzkumu a identifikujte přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy pomocí nástroje Analyze Tool.

Mohlo by vás také zajímat: