Klíčové výhody pro vědecké pracovníky:

 • Odhalte relevantní výsledky ve více oblastech výzkumu přírodních věd než v jakémkoliv jiném zdroji
 • Prozkoumejte biomedicínská setkání, patenty a obsahy knih, které nejsou dostupné v databázi Web of Science Core Collection nebo MEDLINE
 • Najděte články s vysokým dopadem z recenzovaných a vlivných časopisů
 • Objevte nastupující trendy, které vám pomohou pokračovat v úspěšném výzkumu a získávání grantů
 • Integrujte vyhledávání, psaní a tvorbu bibliografie do jednoho celku

Předmětové pokrytí:

Tradiční témata:

 • Molekulární biologie
 • Botanika
 • Zoologie
 • Ekologie a životní prostředí
 • Mikrobiologie

Interdisciplinární oblasti:

 • Experimentální, klinické a veterinární lékařství, biotechnologie a genetika
 • Zemědělství a výživa
 • Biochemie
 • Farmakologie
 • Veřejné zdraví

Související oblasti, metody a vybavení

Retrospektiva do roku 1926

Sledujte více než 90 let zásadních dat a najděte potřebné podpůrné nebo vyvracející údaje. Více historických souborů vám umožní provádět hlubší a komplexnější vyhledávání a sledovat trendy v čase.

Komplexní a relevantní pokrytí

Každá položka zařazená do přehledů BIOSIS splňuje vysoké standardy objektivního hodnotícího procesu, který eliminuje nadbytečné informace a poskytuje přesná, smysluplná a včasná data.

Možnosti podrobné analýzy

Objevte nastupující trendy a vzorce, získejte vhled do rozvíjejících se oblastí výzkumu a identifikujte přední výzkumné pracovníky, instituce a časopisy pomocí nástroje Analyze Tool.