Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Applied Science & Technology Source Ultimate: $524,080.75
Applied Science & Technology Source: $354,808.48
Computers & Applied Sciences Complete: $289,561.72
Applied Science & Technology Full Text: $25,142.40

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Applied Science & Technology Source Ultimate zahrnuje důslednou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rostoucí kolekci 1 517 aktivních globálních OA časopisů. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečný zdroj informací pro technické obory — mezinárodní obsah, který se neustále rozšiřuje

Časopisy v aktivním plném textu dle zemí/regionů
Austrálie a Nový Zéland
Kanada
Střední a východní Evropa
Čína, Hongkong a Tchaj-wan
Francie, francouzská Belgie a Romandy
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko
Itálie a italské Švýcarsko
Japonsko
Korea
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní Afrika
Nizozemsko a Flandry
Severské země
Jižní Asie a jihovýchodní Asie
Španělsko
Subsaharská Afrika
Spojené království a Irsko
USA
Austrálie a Nový Zéland: 29
Kanada: 37
Střední a východní Evropa: 226
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 185
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 27
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 265
Itálie a italské Švýcarsko: 126
Japonsko: 53
Korea: 9
Latinská Amerika a Karibik: 42
Blízký východ a severní Afrika: 160
Nizozemsko a Flandry: 32
Severské země: 9
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 184
Španělsko: 29
Subsaharská Afrika: 39
Spojené království a Irsko: 243
USA: 359
Austrálie a Nový Zéland: 1
Kanada: 4
Střední a východní Evropa: 72
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 15
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 5
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 112
Itálie a italské Švýcarsko: 13
Japonsko: 1
Korea: 3
Latinská Amerika a Karibik: 17
Blízký východ a severní Afrika: 20
Nizozemsko a Flandry: 22
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 28
Španělsko: 2
Subsaharská Afrika: 4
Spojené království a Irsko: 124
USA: 218
Austrálie a Nový Zéland: 1
Kanada: 4
Střední a východní Evropa: 38
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 7
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 2
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 99
Itálie a italské Švýcarsko: 4
Japonsko: 0
Korea: 2
Latinská Amerika a Karibik: 11
Blízký východ a severní Afrika: 8
Nizozemsko a Flandry: 21
Severské země: 2
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 15
Španělsko: 1
Subsaharská Afrika: 2
Spojené království a Irsko: 109
USA: 174
Austrálie a Nový Zéland: 0
Kanada: 3
Střední a východní Evropa: 1
Čína, Hongkong a Tchaj-wan: 1
Francie, francouzská Belgie a Romandy: 0
Německo, Rakousko a německé Švýcarsko: 16
Itálie a italské Švýcarsko: 0
Japonsko: 0
Korea: 0
Latinská Amerika a Karibik: 2
Blízký východ a severní Afrika: 2
Nizozemsko a Flandry: 0
Severské země: 0
Jižní Asie a jihovýchodní Asie: 2
Španělsko: 0
Subsaharská Afrika: 0
Spojené království a Irsko: 8
USA: 57

Jedinečné časopisy v plném textu

Applied Science & Technology Source Ultimate obsahuje 1 903 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Applied Science & Technology Source Ultimate obsahuje 513 časopisů s možností vyhledávání citovaných odkazů.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

Applied Science & Technology Source Ultimate zahrnuje 2 913 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 2 655 z nich je recenzovaných.

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Předmětové pokrytí:

 • Akustika
 • Letectví
 • Aplikované vědy
 • Umělá inteligence
 • Astrofyzika
 • Automatizace
 • Bioinformatika
 • Chemie
 • Komunikační a informační technologie
 • Počítačové databáze a software
 • Počítačová teorie a systémy
 • Elektromechanika
 • Energetické zdroje a výzkum
 • Inženýrské a biomedicínské materiály
 • Inženýrské disciplíny
 • Strojírenství
 • Námořnictví
 • Hutnictví
 • Mineralogie
 • Nanotechnologie
 • Neuronové sítě
 • Nové technologie
 • Optické a neuronové výpočty
 • Plasty
 • Robotika
 • Zpracování signálu
 • Technologie pevných částic
 • Kosmonautika
 • Virtuální realita