Series 2 biedt materiaal over de significante verschuivingen in de religieuze identificatie van Amerikanen en de groeiende belangstelling voor en het experimenteren met niet-westerse religies. De collectie geeft een uitgebreid beeld van het Amerikaanse leven in die tijd, met de opkomst van zendingsactiviteiten, het evangelische christendom en de historisch-kritische exegese - de basis van bijbelse wetenschap in de 20e eeuw.

De gehele Atla Historical Monographs Collection bevat meer dan 29.000 titels en content in ruim 50 talen, waaronder Duits, Italiaans en Spaans. Onderwerpen die aan bod komen zijn het onder meer het kerkelijke leven, demografie, leerstellige conflicten, hogere kritiek, joods-christelijke godsdiensten, niet-westerse godsdiensten en sociale bewegingen.

De databank bevat:

  • Biografieën van 19e eeuwse theologen, die een perspectief bieden op hoe en waarom deze leiders in de 19e eeuw werden gewaardeerd
  • Boeken van en over vrouwen en de kerk
  • Boeken over inheemse Amerikanen en hun religie