ศาสนา และ ปรัชญา

ฐานข้อมูลการวิจัย

Atla Religion Database (Atla RDB)

จัททำโดย Atla สมาชิกของสมาคมนักสะสมและการเชื่อมต่อในศาสนา และเทววิทยา, ฐานข้อมูลนี้เป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการศึกษาทางศาสนา และศาสนศาสตร์ ครอบคลุมบันทึกบรรณานุกรม และหัวข้อต่าง ๆ เช่นการศึกษาพระคัมภีร์ ศาสนา โลกประวัติศาสตร์ คริสตจักร และ ศาสนาในประเด็นสังคมต่างๆ

Atla Religion Database (Atla RDB) with AtlaSerials (Atlas)   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

จัดทำโดย Atla ซึ่งเป็นสมาชิกของ association of collectors and connectors in religion and theology ฐานข้อมูลนี้รวมดัชนีชั้นนำจาก Atla Religion Database® (Atla RDB®) กับ AtlaSerials® (Atlas®) หนึ่งในคอลเล็กชั่นออนไลน์ฉบับเต็มของวารสารด้านการศาสนาและเทววิทยา

Arab World Research Source: Al Masdar   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Arab World Research Source: Al Masdar คือฐานข้อมูลฉบับสมบูรณ์สำหรับการศึกษาภาษาอาหรับ การศึกษาในตะวันออกกลาง และอิสลามศึกษา เนื้อหาในฐานข้อมูลนี้มีทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ และรวมเอาบทคัดย่อที่เป็นภาษาอาหรับไว้ด้วย (ถ้าหากมี)

Jewish Studies Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Jewish Studies Source เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มที่นำเสนอมุมมองแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับอารยธรรมชาวยิวตั้งแต่ต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีสิ่งพิมพ์หลายร้อยฉบับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาวยิว รวมถึงวารสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือ เอกสาร ชีวประวัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

New Testament Abstracts Online

ผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือระหว่าง Atla และ Boston College, ฐานข้อมูลนี้คือความช่วยเหลือด้านบรรณานุกรมสำหรับนักวิชาการด้านศาสนา และเทววิทยา บรรณารักษ์ นักบวช และนักศึกษาของพันธสัญญาใหม่ และสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์

Old Testament Abstracts Online

ผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือระหว่าง Atla และ Catholic Biblical Association ฐานข้อมูลนี้มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อสำหรับ บทความวารสาร เอกสาร ผลงานจากผู้เขียนหลายท่าน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในด้านศาสนา และเทววิทยา

The Philosopher's Index

จัดทำโดย Philosopher’s Information Center ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่ปัจจุบัน และครอบคลุมนี้ประกอบไปด้วยงานวิจัยทางวิชาการในสาขาหลักๆที่เกี่ยวกับปรัชญาทั้งหมด

คลังข้อมูลดิจิตอลเชิงประวัติศาสตร์

Religion and Social Change, 1723-1921

Religion and Social Change, 1723-1921 เป็นคลังทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์ในพงศาวดารของศตวรรษที่ 19TH และ ศตวรรษที่ 20TH เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหว และ การอภิปราย เช่นการยกเลิกสิทธิสตรี คำถามเกี่ยวกับคริสตจักรและรัฐ ศาสนาและวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการ และ การศึกษา  

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922

Religious Leaders and Thinkers, 1516-1922 เป็นคลังทรัพยากรสิ่งพิมพ์ที่มีชีวประวัติ และ บัญชีประวัติศาสตร์จากคริสตจักรคริสเตียนในยุคแรก โดยรวมเรื่องราวของผู้นำคริสตจักรยุคแรกๆ รวมถึงเรื่องราวการเคลื่อนไหวต่างๆเช่น Gnosticism, Arianism และ Donatism

Atla Historical Monographs Collection: Series 1, 13th Century-1893

Atla Historical Monographs Collection: Series 1 คือแหล่งข้อมูลเอกสารทางศาสนา และ ศาสนศาสตร์ที่มีข้อมูลตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 13 ผ่าน the 1893 World Parliament of Religions โดยคอลเลกชันนี้ครอบคลุมหัวข้อทางศาสนาที่หลากหลาย รวมถึงหนังสือจำนวนมากในภาษาอราเมอิก อาหรับ กรีก และ ฮิบรู

Atla Historical Monographs Collection: Series 2, 1894-1922

Atla Historical Monographs Collection: Series 2 เป็นคลังของวรรณกรรมทางด้านศาสนา และ ศาสนศาสตร์ตั้งแต่ปี 1894 ถึงปี 1922 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของศาสนาในอเมริการะหว่างศตวรรษ รวมถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของศาสนาอื่นๆที่ไม่ได้มาจากทางตะวันตก

คอลเลกชัน eBook

คอลเลกชัน EBSCO eBooks Religion Subscription Collection

สนับสนุนความต้องการด้านการวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย์ในด้านศาสนา คอลเลกชัน e-book นี้ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านศาสนาที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้สำรวจความเชื่อทางศาสนา ความศรัทธา ระบบวัฒนธรรม และมุมมองต่างๆของโลก เนื้อหามีตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้นสำหรับรายวิชาระดับปริญญาตรี ไปจนถึงเนื้อหาที่ซับซ้อนมากสำหรับนักวิชาการขั้นสูง