Onze cultuur

Bij EBSCO geloven we dat het nodig is dat ieder van ons nadenkt, luistert, leert en handelt om de inclusieve cultuur waar we naar streven te bereiken. Onze cultuur wordt gevormd door hoe we voor elkaar klaarstaan en hoe we samenwerken. Het weerspiegelt wie we zijn en stelt ons in staat onszelf te zijn.

Image
how we show up for eachother group working together story image

Hoe we voor elkaar klaarstaan

Wij zijn een klant- en resultaatgerichte onderneming met een cultuur die wordt gekenmerkt door open communicatie, op feiten gebaseerde besluitvorming en verantwoordelijkheid.

 • Emotionele intelligentie — we zijn zelfbewust en hebben empathie voor anderen
 • Gedrevenheid — we doen ons best bij alles wat we doen, hoe groot of klein de taak ook is
 • Positieve houding — we beschouwen het glas halfvol
 • Leergierigheid — we hebben een op groei en ontwikkeling gerichte mentaliteit en willen graag leren en begrijpen
 • Gefundeerd beoordelingsvermogen — we doen ons huiswerk en trekken logische conclusies

Hoe we samenwerken

trust respect hand heart icon

Vertrouwen en respect

We veronderstellen het beste van onze werknemers en hun intentie om het juiste te doen.

diversity inclusion shapes icon

Diversiteit en inclusie

Wij begrijpen dat elk individu uniek is, en erkennen en waarderen onze verschillen.Lees meer.

collaboration puzzle icon

Samenwerking

We slagen als team, niet als individuen.

open communication chat bubbles icon

Open communicatie

We vertellen elkaar wat we denken.

accountability person checkmark icon

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor onze keuzes en acties.

Image
workplace flexibility video call laptop story image

Flexibiliteit op de werkplek

Wij bieden flexibiliteit om individuele levensstijlen te ondersteunen en een balans te vinden tussen zakelijke behoeften, de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en het behoud van onze cultuur. Er zijn veel voordelen aan ons hybride werkmodel, waaronder:

 • Meer flexibiliteit voor de meeste werknemers
 • Een groter bereik om divers toptalent te werven en aan te nemen — werklocaties zijn flexibel
 • Verminderde reistijd voor velen, die daardoor meer gelegenheid hebben om tijd te besteden aan familie, vrienden en zichzelf
 • Verkleinde individuele en zakelijke ecologische voetafdruk, wat een positieve invloed heeft op het milieu
 • Verbeterde productiviteit — we hebben aangetoond dat zowel individuele als bedrijfsproductiviteit even goed of beter is wanneer medewerkers flexibel werken

Wilt u zich bij ons team voegen? Ga naar EBSCO Careers.

Image
ebsco employees habitat for humanity story image

Samen doen we iets terug

Voor ons bij EBSCO is het belangrijk iets terug te doen voor onze community. Onze missie voor 'corporate citizenship' is het stimuleren van groei en het ondersteunen van mensen en gemeenschappen door middel van duurzaamheid, leiderschap en educatieve kansen.

EBSCO Information Services draagt bij aan community-ontwikkeling via directe financiële steun en maatschappelijke betrokkenheid van werknemers. We werken samen met meer dan 30 goede doelen, scholen en organisaties met een focus op onderzoek, technologie, onderwijs en milieu.

We weten dat het ook voor onze medewerkers belangrijk is vrijwilligerswerk te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. We bieden onze medewerkers in de Verenigde Staten daarom de mogelijkheid betaald verlof te nemen voor hun vrijwilligersprojecten.

Image
ebsco employees habitat for humanity story image
Image
john cotton dana winners web image

Initiatieven voor de bibliotheekcommunity

EBSCO is betrokken bij de toekomst van bibliotheken, en we ondersteunen de bibliotheekcommunity op verschillende manieren, waaronder:

Image
solar grant winner athens library story image

Milieu-initiatieven

EBSCO's doel is om als bedrijf te blijven groeien en tegelijkertijd een positieve invloed uit te oefenen op het milieu. Een aantal belangrijke bedrijfsbrede programma's ondersteunen onze "groene" inspanningen. Daarnaast stimuleren we individuele initiatieven middels voortdurende promotionele en educatieve activiteiten. Enkele voorbeelden van projecten:

 • EBSCO Solar
 • Gebruik van zonnepanelen op EBSCO's locatie in Ipswich
 • Duurzame bouw op onze locatie in Birmingham
 • Uitgebreide afvalverminderings- en donatieprogramma's
 • Gratis beschikbaarstelling van databank GreenFILE
 • Ondersteuning van SolarSPELL, een programma dat scholen in ontwikkelingslanden helpt toegang te krijgen tot educatieve bronnen via door zonne-energie gedreven WiFi
 • Toegewijd aan het bereiken van CO2-neutraliteit

EBSCO's door werknemers geleide Green Team richt zich op het verminderen van de milieu-impact van EBSCO als bedrijf, en het vergroten van het bewustzijn van groene initiatieven en praktijken onder werknemers.

Foto van een door Athens Regional Library System geïnstalleerd zonne-energiesysteem, mogelijk gemaakt door een subsidie van EBSCO Solar.

Image
solar grant winner athens library story image