Série 2 nabízí materiály o významných změnách v náboženské identifikaci Američanů a o rostoucím zájmu a experimentování s nezápadními náboženstvími. Představuje ucelený obraz tehdejšího amerického života v souvislosti s rozmachem misijní činnosti a evangelikálního křesťanství a vznikem historicko-kritické metody - základu celé biblické vědy 20. století.

Celá sbírka historických monografií Atla obsahuje více než 29 000 titulů ve více než 50 jazycích včetně němčiny, italštiny a španělštiny. Témata zahrnují život církve, demografii, doktrinální spory, vyšší kritiku, židovsko-křesťanská náboženství, nezápadní náboženství a sociální hnutí.

Databáze obsahuje:

  • Životopisy teologů 19. století, jejich život a společenský význam
  • Knihy o ženách a kostele
  • Knihy o domorodých Američanech a jejich náboženství