Energetyka

Naukowe bazy danych

Business Source Corporate Plus   ·  Pełny tekst

Business Source Corporate Plus to konfigurowalne rozwiązanie do badań biznesowych dla szerokiego zakresu rynków i zastosowań. Oferuje on najbardziej szczegółowe, pełnotekstowe informacje biznesowe dla współczesnych firm, w tym magazyny biznesowe, czasopisma i publikacje branżowe od najlepszych wydawców, a także informacje o firmach i najważniejsze wiadomości

Environment Complete   ·  Pełny tekst

Environment Complete to wiodąca pełnotekstowa baza danych do badań nad środowiskiem naturalnym. Zapewnia setki najlepszych czasopism z zakresu ekologii ekosystemów, energii, polityki środowiskowej, zrównoważonego rozwoju i innych pokrewnych tematów.

Inspec

Stworzona przez Instytut Inżynierii i Technologii (IET) wiodąca baza danych bibliograficznych zawiera streszczenia i indeksy do światowych opracowań naukowych i technicznych z dziedziny fizyki, elektrotechniki, elektroniki, komunikacji, inżynierii kontrolnej, informatyki, produkcji i inżynierii mechanicznej.

STM Source   ·  Pełny tekst

STM Source jest najbardziej kompletną pełnotekstową bazą danych zaprojektowaną specjalnie dla zespołów badawczo-rozwojowych, zarządzania produktami i inżynierów. Zawiera tysiące czasopism, magazynów, raportów i innych źródeł, które napędzają innowacje w wielu branżach.

Sustainability Reference Center   ·  Pełny tekst

Sustainability Reference Center jest szeroką, pełnotekstową bazą danych obejmującą wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, w tym zarządzanie środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz przepisy federalne, stanowe i lokalne. Obejmuje ona pełnotekstowe czasopisma, magazyny, książki i publikacje branżowe, a także analizy eksperckie, benchmarki i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.