พลังงาน (Energy & Power)

ฐานข้อมูลการวิจัย

Business Source Corporate Plus   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Business Source Corporate Plus คือโซลูชันสำหรับการวิจัยธุรกิจที่ปรับแต่งได้ซึ่งรองรับทุกตลาด และการใช้งานที่หลากหลาย นำเสนอข้อมูลธุรกิจฉบับเต็มที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับบริษัทในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วยนิตยสารธุรกิจ วารสาร และสิ่งพิมพ์ทางการค้าจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ รวมถึงข้อมูลสำคัญของธุรกิจ และเนื้อหาข่าวที่สำคัญ

Environment Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Environment Complete คือฐานข้อมูลฉบับเต็มชั้นนำสำหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยวารสาร และ เอกสารด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำมากมาย ครอบคลุมด้านนิเวศวิทยา พลังงาน นโยบายพลังงาน ความยั่งยืน และ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Inspec

จัดทำโดย  Institution of Engineering and Technology (IET), ฐานข้อมูลบรรณานุกรมชั้นนำนี้ ให้บทคัดย่อ และการจัดทำดัชนีเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคของโลกในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร วิศวกรรมควบคุม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต และวิศวกรรมเครื่องกล

STM Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

STM Source คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบที่สุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมงานด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) การจัดการผลิตภัณฑ์ และทีมวิศวกร ฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยวารสาร นิตยสาร รายงาน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ หลายพันรายการ เพื่อการผลักดันนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม