Muzyka i sztuki performacyjne

Naukowe bazy danych

Film & Television Literature Index with Full Text   ·  Pełny tekst

Film & Television Literature Index with Full Text to najlepsze źródło informacji dla badaczy filmu i telewizji, dostarczające najbardziej wszechstronny zbiór pełnych tekstów ze źródeł naukowych i popularnych, obejmujący całe spektrum studiów filmowych i telewizyjnych

Index to Printed Music (IPM)

Index to Printed Music (IPM) jest cyfrowym narzędziem służącym do wyszukiwania utworów muzycznych zawartych w drukowanych kolekcjach, zbiorach i seriach.IPM indeksuje poszczególne utwory drukowane w kompletnych dziełach kompozytorów, antologiach muzycznych i innych wydaniach naukowych. IPM rozszerza się każdego roku o nowe tomy, gdy są one dodawane do istniejących zestawów i serii oraz o nowe wydania, gdy pojawiają się na rynku.

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text   ·  Pełny tekst

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text to kluczowa baza danych do badań nad teatrem i tańcem. Oprócz wszystkich obszernych indeksów International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD), zawiera pełne teksty czasopism z dziedziny sztuk scenicznych

Music Index

Nieoceniona zarówno dla początkujących jak i doświadczonych badaczy, baza danych Music Index zapewnia indeksowanie okładek i abstraktów obejmujących każdy aspekt muzyki klasycznej i popularnej.

Music Index with Full Text   ·  Pełny tekst

Music Index with Full Text obejmuje każdy aspekt muzyki klasycznej i popularnej. Poza pełnotekstowymi czasopismami zawiera recenzje wykonań, a także recenzje nagrań dźwiękowych i wideo.

RILM Abstracts of Music Literature

Produkowana przez Répertoire International de Littérature Musicale, ta obszerna bibliografia muzyczna zawiera cytaty, streszczenia i indeksowanie tematów. Ułatwia zarówno ukierunkowanie badań, jak i przeglądanie zasobów czytelnikom na wszystkich poziomach - od muzyki klasycznej do popularnej, od etnomuzykologii do muzykoterapii, od podstawowej edukacji muzycznej do zaawansowanej teorii muzyki.

RILM Music Encyclopedias   ·  Pełny tekst

Jest to stale rozszerzająca się pełnotekstowa kompilacja dzieł referencyjnych, z których wiele nie jest dostępnych online nigdzie indziej. Kolekcja obejmuje ponad 60 najważniejszych tytułów (opublikowanych od 1775 r. do chwili obecnej) i co roku uzupełniana jest o nowe pozycje. Ten obszerny globalny zasób został zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby badawcze międzynarodowej społeczności muzycznej.

RIPM Preservation Series: European & North American Music Periodicals   ·  Pełny tekst

Ta baza danych jest unikalną kolekcją podstawowych źródłowych czasopism muzycznych, które nie są ujęte w RIPM Retrospective Index with Full Text. Kolekcja ma zasięg międzynarodowy i nie jest dostępna w żadnym innym zasobie online, ani w żadnej bibliotece.

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals

Wydawana pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej baza danych zawiera szczegółowe analizy pism dotyczących historii i kultury muzyki w latach 1760-1966. Zawiera ekskluzywne treści dostarczane przez uznanych na świecie naukowców i redaktorów.

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text   ·  Pełny tekst

Ta pełnotekstowa baza danych stanowi unikalną kolekcję czasopism zawierających podstawowe źródła do badań nad muzyką i życiem muzycznym w latach 1760-1966. Zapewnia zbiory, jakich nie ma w żadnej kolekcji, w tym kompletne nakłady wielu czasopism zebrane z wielu różnych bibliotek

RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600

Baza danych opatrzonym adnotacjami spisem rękopisów muzycznych przechowywanych w bibliotekach, archiwach, klasztorach, szkołach i prywatnych zbiorach na całym świecie. Jest publikowana przez Répertoire International des Sources Musicale (Międzynarodowy Wykaz Źródeł Muzycznych), międzynarodową organizację non-profit, której celem jest dokumentowanie światowych źródeł muzycznych od jak najwcześniejszych czasów.