Technologia i telekomunikacja

Naukowe bazy danych

Business Source Corporate Plus   ·  Pełny tekst

Business Source Corporate Plus to konfigurowalne rozwiązanie do badań biznesowych dla szerokiego zakresu rynków i zastosowań. Oferuje on najbardziej szczegółowe, pełnotekstowe informacje biznesowe dla współczesnych firm, w tym magazyny biznesowe, czasopisma i publikacje branżowe od najlepszych wydawców, a także informacje o firmach i najważniejsze wiadomości

Computers & Applied Sciences Complete   ·  Pełny tekst

Computers & Applied Sciences Complete jest pełnotekstową bazą danych obejmującą dziedziny informatyki, technologii i inżynierii.Baza jest szczególnie przydatna dla badaczy zajmujących się biznesowymi i społecznymi implikacjami nowych technologii

Engineering Source   ·  Pełny tekst

Engineering Source jest główną bazą danych dla specjalistów i naukowców ze wszystkich dziedzin inżynierii, w tym biomedycznych, cywilnych, elektrycznych, mechanicznych, środowiskowych i oprogramowania. W jego skład wchodzą setki pełnotekstowych czasopism inżynieryjnych, magazynów i publikacji branżowych, a także książki, referaty konferencyjne i inne.   

Inspec

Stworzona przez Instytut Inżynierii i Technologii (IET) wiodąca baza danych bibliograficznych zawiera streszczenia i indeksy do światowych opracowań naukowych i technicznych z dziedziny fizyki, elektrotechniki, elektroniki, komunikacji, inżynierii kontrolnej, informatyki, produkcji i inżynierii mechanicznej.

IT Source   ·  Pełny tekst

IT Source to baza danych, która wspiera potrzeby rozwoju zawodowego specjalistów z branży informatycznej (IT). Zawiera artykuły z różnych branż, dostarczając wgląd w najlepsze praktyki w całej dyscyplinie.

STM Source   ·  Pełny tekst

STM Source jest najbardziej kompletną pełnotekstową bazą danych zaprojektowaną specjalnie dla zespołów badawczo-rozwojowych, zarządzania produktami i inżynierów. Zawiera tysiące czasopism, magazynów, raportów i innych źródeł, które napędzają innowacje w wielu branżach.

Textile Technology Complete   ·  Pełny tekst

Ta w pełni tekstowa baza danych obejmuje naukowe i technologiczne aspekty produkcji i przetwarzania wyrobów włókienniczych. Dawniej znana jako Institute of Textile Technology's Textile Technology Digest, baza ta śledzi wiedzę z zakresu nauki i technologii włókienniczej od początku XX wieku.