เทคโนโลยี และ โทรคมนาคม

ฐานข้อมูลการวิจัย

Business Source Corporate Plus   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Business Source Corporate Plus คือโซลูชันสำหรับการวิจัยธุรกิจที่ปรับแต่งได้ซึ่งรองรับทุกตลาด และการใช้งานที่หลากหลาย นำเสนอข้อมูลธุรกิจฉบับเต็มที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับบริษัทในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วยนิตยสารธุรกิจ วารสาร และสิ่งพิมพ์ทางการค้าจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ รวมถึงข้อมูลสำคัญของธุรกิจ และเนื้อหาข่าวที่สำคัญ

Computers & Applied Sciences Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

Computers & Applied Sciences Complete คือฐานข้อมูลฉบับเต็มซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ให้ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักวิจัยที่ศึกษาผลกระทบทางธุรกิจ และสังคมของเทคโนโลยียุคใหม่

Inspec

จัดทำโดย  Institution of Engineering and Technology (IET), ฐานข้อมูลบรรณานุกรมชั้นนำนี้ ให้บทคัดย่อ และการจัดทำดัชนีเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคของโลกในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร วิศวกรรมควบคุม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต และวิศวกรรมเครื่องกล

STM Source   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

STM Source คือฐานข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบที่สุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมงานด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) การจัดการผลิตภัณฑ์ และทีมวิศวกร ฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยวารสาร นิตยสาร รายงาน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ หลายพันรายการ เพื่อการผลักดันนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม

Textile Technology Complete   ·  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

ฐานข้อมูลฉบับเต็มนี้ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูปสิ่งทอ เดิมคือฐานข้อมูลของ Institute of Textile Technology Textile Technology Digest คือข้อมูลการติดตามความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ และเทคโนโลยีย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20th