Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Academic Search Ultimate: $3,592,378.24
Academic Search Complete: $3,030,667.92
Academic Search Premier: $2,591,027.78
Academic Search Elite: $999,243.69

Academic Search Elite obejmuje wybrane dyscypliny akademickie, oferując dostęp do 1357 aktywnych czasopism pełnotekstowych, a także czasopism abstraktowanych i indeksowanych. Przy wartości detalicznej czasopism wynoszącej 999 243,69 USD, jest to czwarta co do wielkości baza danych w rodzinie Academic Search i zawiera wiele kluczowych czasopism, których nie można znaleźć w konkurencyjnych produktach.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Academic Search Elite obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 6 622 aktywnych czasopism OA z całego świata.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Porównanie treści międzynarodowych

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Grecja
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Korea
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Portugalia
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 184
Kanada: 185
Europa Środkowa i Wschodnia: 939
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 211
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 108
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 848
Grecja: 29
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 341
Japonia: 123
Korea: 81
Ameryka Łacińska i Karaiby: 867
Bliski Wschód i Afryka Północna: 849
Holandia i Flandria: 247
Kraje nordyckie: 93
Portugalia: 50
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 661
Hiszpania: 199
Afryka Subsaharyjska: 149
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 2,160
Stany Zjednoczone: 1,605
Australia i Nowa Zelandia: 85
Kanada: 108
Europa Środkowa i Wschodnia: 467
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 41
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 22
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 445
Grecja: 11
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 92
Japonia: 20
Korea: 13
Ameryka Łacińska i Karaiby: 438
Bliski Wschód i Afryka Północna: 390
Holandia i Flandria: 152
Kraje nordyckie: 37
Portugalia: 20
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 322
Hiszpania: 74
Afryka Subsaharyjska: 66
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 1,737
Stany Zjednoczone: 1,245
Australia i Nowa Zelandia: 39
Kanada: 71
Europa Środkowa i Wschodnia: 163
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 15
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 9
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 294
Grecja: 2
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 21
Japonia: 2
Korea: 4
Ameryka Łacińska i Karaiby: 85
Bliski Wschód i Afryka Północna: 87
Holandia i Flandria: 106
Kraje nordyckie: 21
Portugalia: 6
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 126
Hiszpania: 10
Afryka Subsaharyjska: 23
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 1,165
Stany Zjednoczone: 715
Australia i Nowa Zelandia: 19
Kanada: 39
Europa Środkowa i Wschodnia: 38
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 7
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 5
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 102
Grecja: 0
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 9
Japonia: 1
Korea: 0
Ameryka Łacińska i Karaiby: 31
Bliski Wschód i Afryka Północna: 13
Holandia i Flandria: 37
Kraje nordyckie: 3
Portugalia: 1
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 68
Hiszpania: 8
Afryka Subsaharyjska: 14
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 531
Stany Zjednoczone: 428

Zawartość "Ahead of Print"

Academic Search Elite zawiera zasoby "Ahead of Print" dla wybranych tytułów od kluczowych wydawców.  

Cenne materiały wideo

Academic Search Elite zawiera ponad 75.000 materiałów wideo z Associated Press. Uaktualniany miesięcznie, zbiór filmów z wiodącej światowej agencji informacyjnej, który zawiera materiały filmowe datowane od 1930 roku do chwili obecnej, pomaga uzupełnić studenckie badania naukowe.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.