มูลค่ารวมราคาขายปลีกของวารสารที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (หน่วย USD)
Academic Search Ultimate: $3,476,780.37
Academic Search Complete: $2,889,813.57
Academic Search Premier: $2,453,040.92
Academic Search Elite: $962,667.55

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Academic Search Elite ให้การดูแล และจัดการวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 4,323 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

การเปรียบเทียบเนื้อหาในระดับนานาชาติ

จำนวนวารสารฉบับเต็มแยกตามประเทศ/ภูมิภาค
Australia & New Zealand
Canada
Central & Eastern Europe
China, Hong Kong & Taiwan
France, French Belgium & Romandy
Germany, Austria & German Switzerland
Greece
Italy & Italian Switzerland
Japan
Korea
Latin America & the Caribbean
Middle East & North Africa
Netherlands & Flanders
Nordic Countries
Portugal
South Asia & Southeast Asia
Spain
Sub-Saharan Africa
United Kingdom & Ireland
United States
Australia & New Zealand: 186
Canada: 175
Central & Eastern Europe: 893
China, Hong Kong & Taiwan: 180
France, French Belgium & Romandy: 96
Germany, Austria & German Switzerland: 799
Greece: 27
Italy & Italian Switzerland: 302
Japan: 95
Korea: 82
Latin America & the Caribbean: 882
Middle East & North Africa: 765
Netherlands & Flanders: 231
Nordic Countries: 90
Portugal: 60
South Asia & Southeast Asia: 569
Spain: 201
Sub-Saharan Africa: 139
United Kingdom & Ireland: 2,040
United States: 1,736
Australia & New Zealand: 86
Canada: 98
Central & Eastern Europe: 437
China, Hong Kong & Taiwan: 44
France, French Belgium & Romandy: 19
Germany, Austria & German Switzerland: 428
Greece: 11
Italy & Italian Switzerland: 88
Japan: 21
Korea: 14
Latin America & the Caribbean: 450
Middle East & North Africa: 328
Netherlands & Flanders: 150
Nordic Countries: 36
Portugal: 22
South Asia & Southeast Asia: 330
Spain: 77
Sub-Saharan Africa: 69
United Kingdom & Ireland: 1,706
United States: 1,342
Australia & New Zealand: 37
Canada: 67
Central & Eastern Europe: 120
China, Hong Kong & Taiwan: 16
France, French Belgium & Romandy: 7
Germany, Austria & German Switzerland: 289
Greece: 2
Italy & Italian Switzerland: 17
Japan: 2
Korea: 4
Latin America & the Caribbean: 86
Middle East & North Africa: 73
Netherlands & Flanders: 107
Nordic Countries: 17
Portugal: 6
South Asia & Southeast Asia: 130
Spain: 10
Sub-Saharan Africa: 23
United Kingdom & Ireland: 1,154
United States: 774
Australia & New Zealand: 19
Canada: 40
Central & Eastern Europe: 37
China, Hong Kong & Taiwan: 8
France, French Belgium & Romandy: 5
Germany, Austria & German Switzerland: 103
Greece: 0
Italy & Italian Switzerland: 9
Japan: 1
Korea: 0
Latin America & the Caribbean: 31
Middle East & North Africa: 14
Netherlands & Flanders: 37
Nordic Countries: 3
Portugal: 1
South Asia & Southeast Asia: 70
Spain: 8
Sub-Saharan Africa: 14
United Kingdom & Ireland: 525
United States: 471

เนื้อหาก่อนการตีพิมพ์

Academic Search Elite นำเสนอเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการตีพิมพ์ สำหรับชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ   

เนื้อหาวิดีโอที่ทรงคุณค่า

Academic Search Elite ประกอบไปด้วยวิดีโอมากกว่า 75,000 รายการจาก Associated Press และด้วยการอัพเดตเป็นรายเดือน คอลเลคชันวิดีโอจากสำนักข่าวชั้นนำของโลกรวมถึงฟุตเทจตั้งแต่ปี 1930 ถึงปัจจุบัน จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษา

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม