Indeksowanie wysokiej jakości dla badań antropologicznych

Anthropology Plus jest szerokim i bogatym źródłem dla edukacji i badań w zakresie antropologii i dziedzin pokrewnych. Zawiera wszystkie indeksowania z tych dwóch podstawowych baz danych antropologicznych

Anthropology Plus oferuje ogólnoświatowe indeksowanie wszystkich głównych periodyków i mniej znanych czasopism od XVIII wieku do dziś, zapewniając wszechobecne indeksowanie tysięcy źródeł, w tym artykułów z czasopism, raportów, komentarzy, prac redakcyjnych i nekrologów.

Obejmuje bogactwo języków

ZawartośćAnthropology Plus jest również aktualizowana o nowe rekordy co miesiąc i reprezentuje ponad 50 języków obcych, w tym angielski, niemiecki, języki romańskie, języki słowiańskie i języki azjatyckie, jeśli istnieją streszczenia w jednym z indeksowanych języków.

Tematy

 • Antropologia
 • Archeologia
 • Historia sztuki
 • Demografia
 • Ekonomia
 • Etnologia
 • Folklor
 • Ekologia człowieka
 • Lingwistyka
 • Lingwistyka i literatura
 • Kultura materialna
 • Studia muzealne
 • Prymatologia
 • Psychologia
 • Studia religijne
 • Antropologia socjologiczna