Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Humanities Source Ultimate: $304,761.16
Humanities Source: $242,529.41
Humanities International Complete: $225,904.84
Humanities Full Text: $19,743.85

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Humanities Source Ultimate obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 798 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Najwyższej jakości baza danych dot. nauk humanistycznych na świecie - zawiera rozszerzającą się zawartość międzynarodową

Aktywne czasopisma pełnotekstowe wg kraju/regionu
Australia i Nowa Zelandia
Kanada
Europa Środkowa i Wschodnia
Chiny, Hong Kong i Tajwan
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii
Japonia
Ameryka Łacińska i Karaiby
Bliski Wschód i Afryka Północna
Holandia i Flandria
Kraje nordyckie
Portugalia
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia
Hiszpania
Afryka Subsaharyjska
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii
Stany Zjednoczone
Australia i Nowa Zelandia: 37
Kanada: 55
Europa Środkowa i Wschodnia: 218
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 14
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 43
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 114
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 56
Japonia: 19
Ameryka Łacińska i Karaiby: 65
Bliski Wschód i Afryka Północna: 95
Holandia i Flandria: 71
Kraje nordyckie: 35
Portugalia: 12
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 48
Hiszpania: 50
Afryka Subsaharyjska: 33
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 292
Stany Zjednoczone: 514
Australia i Nowa Zelandia: 20
Kanada: 28
Europa Środkowa i Wschodnia: 63
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 8
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 6
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 38
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 14
Japonia: 5
Ameryka Łacińska i Karaiby: 26
Bliski Wschód i Afryka Północna: 24
Holandia i Flandria: 40
Kraje nordyckie: 12
Portugalia: 4
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 15
Hiszpania: 15
Afryka Subsaharyjska: 13
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 219
Stany Zjednoczone: 417
Australia i Nowa Zelandia: 15
Kanada: 24
Europa Środkowa i Wschodnia: 44
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 6
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 2
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 34
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 6
Japonia: 3
Ameryka Łacińska i Karaiby: 20
Bliski Wschód i Afryka Północna: 20
Holandia i Flandria: 39
Kraje nordyckie: 9
Portugalia: 1
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 13
Hiszpania: 12
Afryka Subsaharyjska: 12
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 193
Stany Zjednoczone: 328
Australia i Nowa Zelandia: 1
Kanada: 4
Europa Środkowa i Wschodnia: 3
Chiny, Hong Kong i Tajwan: 5
Francja, francuskojęzyczne terytorium Belgii oraz Romandia: 0
Niemcy, Austria oraz niemieckojęzyczne terytorium Szwajcarii: 12
Włochy i włoskojęzyczne terytorium Szwajcarii: 1
Japonia: 1
Ameryka Łacińska i Karaiby: 2
Bliski Wschód i Afryka Północna: 0
Holandia i Flandria: 0
Kraje nordyckie: 1
Portugalia: 1
Azja Południowa i Azja Południowo-Wschodnia: 1
Hiszpania: 1
Afryka Subsaharyjska: 0
Zjednoczone Królestwo Wilekiej Brytanii i Irlandii: 22
Stany Zjednoczone: 130

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Humanities Source Ultimate zawiera 1415 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Humanities Source Ultimate zawiera 779 czasopism z możliwością wyszukiwania cytowanych referencji.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

Humanities Source Ultimate obejmuje 2 629 aktywnych indeksowanych czasopism z abstraktami. 2 256 z nich jest recenzowanych.

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

Celem EBSCO jest przełamanie barier informacyjnych poprzez zoptymalizowaną precyzję słów kluczowych, wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Obszary tematyczne:

 • Antyki
 • Archeologia
 • Badania terenowe
 • Badania klasyczne
 • Teoria krytyczna
 • Folklor
 • Kultura
 • Lingwistyka
 • Krytyka literacka i społeczna
 • Literatura
 • Sztuki performatywne
 • Religia i teologia
 • Sztuki wizualne