การจัดทำดัชนีคุณภาพสูงสำหรับการวิจัยมานุษยวิทยา

Anthropology Plus คือทรัพยากรที่ให้ความครอบคลุมอย่างกว้างขวาง และอุดมไปด้วยข้อมูลสำหรับการศึกษา และ การวิจัยในมานุษยวิทยา รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดทำดัชนีจากฐานข้อมูลมานุษยวิทยาที่สำคัญทั้งสองฐาน:

Anthropology Plus มีการจัดทำดัชนีของวารสารหลัก และ วารสารอื่นๆทั่วโลก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน ให้การจัดทำดัชนีที่แพร่หลายจากแหล่งข้อมูลหลายพันแห่ง รวมถึงบทความ วารสาร รายงาน ข้อคิดเห็น และ ข่าวมรณกรรม

ครอบคลุมหลากหลายภาษา

เนื้อหาใน Anthropology Plus จะมีการอัพเดตรายเดือน และสามารถแสดงในภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 50 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ เยอรมัน ภาษาโรมานซ์ ภาษาสลาฟ และภาษาต่างๆในทวีปเอเชียหากมีบทสรุปในภาษาใดภาษาหนึ่งที่ได้จัดทำดัชนี

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • มานุษยวิทยา
 • โบราณคดี
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • ประชากรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • ชาติพันธุ์วิทยา
 • คติชน
 • นิเวศวิทยาของมนุษย์
 • ภาษาศาสตร์
 • ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
 • วัฒนธรรมวัสดุ
 • พิพิธภัณฑ์การศึกษา
 • การศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูงสุด
 • จิตวิทยา
 • การศึกษาด้านศาสนา
 • มานุษยวิทยาสังคมวิทยา