สำรวจงานวิจัยที่ล้ำสมัย

The gray literature ที่มีการจัดทำดัชนีใน APA PsycExtra ช่วยให้แหล่งที่มาของรายงานนวัตกรรม เอกสารการประชุมนี้ล้ำสมัย อีกทั้งยังมีแนวคิดเพื่อการพัฒนา และงานวิจัยที่เป็นปัจจุบันกว่าเนื้อหาที่พบในวารสาร และหนังสือทั่วไป เมื่อรวมกับเอกสารการวิจัยต่างๆ ผู้ใช้จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในมุมมองที่กว้างขวางของพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ผู้ใช้จะได้รับผลการวิจัยล่าสุดจากสถาบันเพื่อการศึกษา และการวิจัยชั้นนำ จากการทหาร มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากนี้ APA PsycExtra ยังมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่อยู่นอกระบบการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงสามารถเปิดเผยเนื้อหา และจัดทำดัชนีต่างๆก่อนที่งานวิจัยจะปรากฏก่อนจะตีพิมพ์ในวารสาร

APA PsycExtra ไม่มีความครอบคลุมที่ทับซ้อนกับ APA PsycInfo จึงเหมะสมกับการเป็นฐานข้อมูลคู่เคียง

เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน

APA PsycExtra เปิดเผย และนำเสนอพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องในเชิงรุก โดยการเพิ่มข้อมูลจากแหล่งที่เลือกแล้วสองสัปดาห์ต่อครั้ง ตั้งแต่เอกสารการประชุม ไปจนถึงจดหมายข่าว โบรชัวร์ และแผ่นพับสำหรับผู้ป่วย รายงานใหม่และเอกสารต่างๆ APA PsycExtra รวบรวมผลการวิจัยล่าสุด และจัดการให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ งานวิจัย และการปฏิบัติต่างๆ

เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง

APA มีการคัดเลือกเนื้อหาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อความเกี่ยวข้อง และคุณภาพจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในที่นี้รวมถึงสถาบันการศึกษา และการวิจัยชั้นนำ มูลนิธิ สมาคมทางจิตวิทยา หน่วยงานของรัฐบาลกลาง องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสำนักงานต่างๆ

ทรัพยากรแต่ละชิ้นได้รับการคัดเลือกโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งล้วนทรงวุฒิทางด้านจิตวิทยา ส่วนของบันทึก มีโครงสร้าง และจัดทำดัชนีโดยใช้คำศัพท์จาก Thesaurus of Psychological Index Terms เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้ผลการสืบค้นที่แม่นยำ และเกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลประกอบด้วยประเภทเอกสารที่หลากหลาย ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ในการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนมากที่สุด