Objevte originální průlomový výzkum

Šedá literatura indexovaná v APA PsycExtra z ní činí preferovaný zdroj inovativních zpráv, průlomových konferenčních příspěvků, rozvíjejících se myšlenek a novějších výzkumů, než jaké se obvykle nacházejí v časopisech a knihách. V kombinaci s běžnými výzkumnými materiály získají uživatelé zásadní poznatky z celého spektra behaviorálních a sociálních věd.

Uživatelé získají nejaktuálnější výsledky výzkumů z předních akademických a výzkumných ústavů, armádních institucí, nadací a dalších vybraných organizací. Protože se APA PsycExtra zaměřuje na obsah, který je mimo rámec recenzního systému, objevuje a indexuje materiály mnohem dříve, než se výzkum objeví v publikovaných časopisech.

Vynikající doplněk k databázi APA PsycInfo - nulové překrytí obsahu

Aktuální obsah

APA PsycExtra aktivně zveřejňuje a prezentuje nový vývoj v oboru tím, že dvakrát týdně přidává informace z vybraných zdrojů. APA PsycExtra shromažďuje nejnovější poznatky, od konferenčních příspěvků přes bulletiny, brožury a letáky pro pacienty až po nové zprávy a monografie, a je tak ideálním nástrojem pro zkvalitnění a zefektivnění výzkumu a praxe.

Relevantní a kvalitní obsah

APA pečlivě vybírá obsah na základě relevance a kvality z autoritativních zdrojů, včetně předních akademických a výzkumných institucí, nadací, psychologických asociací, federálních a státních agentur a mezinárodních organizací.

Každý zdroj je vybrán skupinou vysoce kvalifikovaných odborníků v oboru psychologie. Záznamy jsou vysoce strukturované a indexované pomocí termínů z Thesaurus of Psychological Index Terms, což zajišťuje přesné a relevantní výsledky vyhledávání. Databáze obsahuje různé typy dokumentů. Uživatel si tak může vybrat obsah, který nejlépe odpovídá jeho konkrétním představám.