Vysoce kvalitní zdroj informací

Šedá literatura činí z APA PsycExtra vyhledávaný zdroj inovativních zpráv, zajímavých konferenčních příspěvků, originálních myšlenek a nejnovějších výsledků výzkumu. V kombinaci s tradičními výzkumnými materiály získají uživatelé dobrý přehled o celém spektru behaviorálních a společenských věd.

Uživatelé mají k dispozici nejnovější výsledky výzkumu předních vědeckých institucí, akademických ústavů, nadací a dalších vybraných organizací. APA PsycExtra se zaměřuje zejména na obsah, který je mimo systém peer-review hodnocení. Tímto způsobem jsou materiály indexovány dlouho před zveřejněním výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech.

Vynikající doplněk k databázi APA PsycInfo - nulové překrytí obsahu

Aktuální obsah

APA PsycExtra předkládá informace o nejnovějších poznatcích v oboru. Každé dva týdny jsou z vybraných zdrojů zařazovány nové informace. APA PsycExtra sestavuje obsah na základě nejnovějších informací z konferenčních příspěvků, zpravodajů, brožur pro pacienty a monografií. Databáze je ideálním nástrojem pro lepší vysledky vědecké práce a praxe.

Relevantní a kvalitní obsah

APA pečlivě vybírá obsah na základě relevance a kvality z autoritativních zdrojů, včetně předních akademických a výzkumných institucí, nadací, psychologických asociací, federálních a státních agentur a mezinárodních organizací.

Každý zdroj je vybrán skupinou vysoce kvalifikovaných odborníků v oboru psychologie. Záznamy jsou jasně strukturované a indexované pomocí termínů z "Thesaurus of Psychological Index Terms" tak, aby byly výsledky vyhledávání vždy přesné a relevantní. Databáze obsahuje různé typy dokumentů. Uživatel si tak může vybrat obsah, který nejlépe odpovídá jeho konkrétním představám.